Otwarcie ekopracowni w Modlnej

W Zespole Szkół w Modlnej powstała nowoczesna pracownia przyrodnicza. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Modlnej oraz środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jak również z budżetu naszej gminy powstała tam pracownia przyrodnicza „MŁODZI ODKRYWCY” w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”. 15 stycznia br. urządzono oficjalne otwarcie, z udziałem m.in. takich gości jak Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Wiesław Łukomski, Wójt Gminy Ozorków Pan Władysław Sobolewski, Proboszcz parafii Modlna Ks. dr Stanisław Nowacki. Dyrektor Zespołu Szkół w Modlnej Pani Alicja Goślińska najpierw zaprosiła na artystyczną wizytówkę tej placówki tj. przedstawienie pt: ,,zaplątaniwsieci.pl” traktujący o potrzebnym bezpieczeństwie w internecie. W dalszej części uroczystości, w naturalny sposób miało miejsce przecięcie wstegi, poświęcenie, przemówienia, a także pokazy ( biologia, chemia geografia, przyroda, edukacja ekologiczna) wykorzystania pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Szerzej w Gminniaku. /Pao/