WRĘCZENIE MEDALU „ Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”

Wielkość czcionki:

gloriaartis033 lutego br. w Urzędzie Gminy Ozorków miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W gabinecie Wójta Tomasza Komorowskiego Marszałek Województwa Łódzkiego p. Witold Stępień odznaczył Złotym Medalem „ Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” naszego muzyka ludowego p. Tadeusza Kubiaka. Dla przypomnienia należy dodać, że medal przyznał p. Tadeuszowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotr Gliński na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, przy rekomendacji Łódzkiego Domu Kultury. Nasz dostojny laureat odbierał również gratulacje do osób towarzyszących Panu Marszałkowi tj. od Wójta Tomasza Komorowskiego i Doradcy Wójta Dariusza Figasińskiego oraz dyr. GOK Mirosławy Walc.

Była również chwila wspomnień, a więc sympatyczna rozmowa o dokonaniach p. Tadeusza Kubiaka, który od ponad 20 lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Leśmierzu na niwie kulturalnej rozsławiając naszą gminę nie tylko w powiecie czy województwie ale dał się poznać podczas ważnych wydarzeń kulturalnych w wielu miejscach Polski. Jest to pierwszy w historii województwa złoty medal przyznany muzykowi ludowemu.
Warto przytoczyć krótki opis minionego 20-lecia według dyr. GOK Miroslawy Walc: „Pan Tadeusz Kubiak jest ostatnim muzykiem regionu łęczyckiego który pamięta i gra dawne utwory ludowe . Wychował pokolenia uczniów, którym przekazał własne doświadczenie muzyczne. W 1994 r. w wieku 71 lat utworzył przy naszym ośrodku kultury w Leśmierzu autentyczną kapelę ludową, której jest kierownikiem. Jej oryginalność szybko doceniono podczas ogólnopolskich festiwali, spotkań folklorystycznych czy też na międzywojewódzkich przeglądach kapel ludowych. Kapela Ludowa” Tadeusza Kubiaka” dwukrotnie zdobyła główną nagrodę „ Basztę” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Sam mistrz w 2003 r. otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga „ Za zasługi dla Kultury Ludowej”. W 2004 r. został laureatem głównej nagrody „ Baszty” na 38 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii solista-instrumentalista. W tym samym roku na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymał brązowy Medal „ Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Już wtedy stanął na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi jako jedyny muzyk ludowy obok wielkich artystów teatralnych, reżyserów, scenarzystów, śpiewaków operowych. W 2010r. był uczestnikiem projektu współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Folklor łęczycki dla współczesnego odbiorcy” w którego realizację zaangażowani byli wybitni polscy muzycy jazzowi. Jako najstarszy uczestnik projektu był jedynym wykonawcą dawnych utworów naszego regionu. W ciągu ostatnich kilku lat brał udział osobiście a obecnie ze swoją kapelą w festiwalach „ Wszystkie Mazurki Świata” organizowanych w Warszawie. W 2014 Pan Tadeusz Kubiak został uhonorowany przez Wojewodę Łódzkiego. „ Złotym Krzyżem Zasługi”. Nie wiem jak by się potoczyła kariera artystyczna Pana Tadeusza Kubiaka, gdyby nie Pani Ewa Sławińska – Dahlig, etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury, która współpracując przez lata z naszym ośrodkiem kultury, odkryła w naszym skrzypku wyjątkowy talent. W swojej ocenie często podkreśla, że Pan Tadeusz reprezentuje najwyższy poziom ludowego wykonawstwa”.
Stąd właśnie taki splendor, ciągłe nagradzanie i pamięć wielbicieli o muzyku doskonałym. Można też przypomnieć, że medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawane są od 2005 r. osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie to honoruje wybitne zasługi na polu kultury i ma trzy stopnie: medal złoty, srebrny i brązowy. Nasz zacny artysta już na to zapracował i zapewne nie spocznie na laurach. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • Dyplom
 • gloriaartis01
 • gloriaartis02
 • gloriaartis03
 • gloriaartis04
 • gloriaartis05
 • gloriaartis06
 • gloriaartis07
 • gloriaartis08
 • gloriaartis09
 • gloriaartis10
 • gloriaartis11
 • gloriaartis12
 • gloriaartis13
 • gloriaartis14

Simple Image Gallery Extended