OGŁOSZENIE

Wielkość czcionki:

WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o ogłoszeniu V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej
w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów, nr ewid. 14/6 o pow. 0,1007 ha


Cena wywoławcza – 27 500,00 PLN (netto) plus 23% VAT
Wysokość wadium – 2 750,00 PLN

V Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14 sala nr 1 o godz. 1000 .

Miejsce wywieszenia i pełnej publikacji o V przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 w Ozorkowie;
- na stronach internetowych urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Helenów.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok.7, tel. 42 277 14 46 wew.115, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew.113.