Wieczór kolęd i pastorałek

Wielkość czcionki:

koledy01Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Tegoroczne śpiewanie kolęd w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu zaplanowano na dzień świąteczny - Trzech Króli, a więc nasi niezawodni artyści i wspaniała publiczność kolędowali już 6 stycznia. Znani wykonawcy „Wieczoru Kolęd” to Zespoły Śpiewacze, Kapele Ludowe, Zespoły młodzieżowe i Orkiestra Dęta OSP Solca Wielka.

Szefowa GOK-u dyr. Mirosława Walc - organizatorka tej dorocznej imprezy, zaprosiła znakomitych gości i gorąco witała tuż po rozpoczęciu spotkania: Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szcześniaka, Skarbnika Gminy Ozorków Małgorzatę Domańską, Prezesa Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Krzysztofa Banasiaka, Przewodniczącą Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Zofię Wąsicką, Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Leszka Komorowskiego, Przewodniczącą Komisji Społecznej Małgorzatę Kowalską, radne z Leśmierza - Edytę Nowakowską – Abramczyk i Iwonkę Wojciechowską, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestrę dętą, zespoły śpiewacze oraz kapele ludowe, dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne działające przy naszym ośrodku kultury, przybyłą publiczność. Zanim na scenie pojawili się pierwsi wykonawcy - Zespół Wokalno-Instrumentalny „Mirage”, przed publicznością wystąpili obecni oficjele tj. Wójt Tomasz Komorowski oraz Prezes Krzysztof Banasiak, którzy składali mieszkańcom noworoczne życzenia. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao


 • koledy01
 • koledy02
 • koledy03
 • koledy04
 • koledy05
 • koledy06
 • koledy07
 • koledy08
 • koledy09
 • koledy10
 • koledy11
 • koledy12
 • koledy13
 • koledy14
 • koledy15
 • koledy16
 • koledy17
 • koledy18
 • koledy19
 • koledy20
 • koledy21
 • koledy22
 • koledy23
 • koledy24
 • koledy25
 • koledy26
 • koledy27
 • koledy28
 • koledy29
 • koledy30
 • koledy31
 • koledy32
 • koledy33
 • koledy34
 • koledy35
 • koledy36
 • koledy37
 • koledy38
 • koledy39
 • koledy40
 • koledy41
 • koledy42
 • koledy43
 • koledy44
 • koledy45
 • koledy46
 • koledy47

Simple Image Gallery Extended