UCYFROWIENI

Wielkość czcionki:

ucyfrowieniBezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 45+

Zakres:

- podstawowa obsługa komputera i Internetu,

- udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w maju 2019 r. związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

- udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

 

Planowane terminy warsztatów:

I               grupa - 06, 13, 20, 27 lutego                             sala 219

II              grupa - 07, 14, 21, 28 lutego                             sala 219

III             grupa - 06, 13, 20, 27 marca                             sala 219

IV            grupa - 07, 14, 21, 28 marca                             sala 219

V             grupa - 03, 10, 17, 24 kwietnia                          sala 219

VI            grupa - 04, 11, 18, 25 kwietnia                          sala 219

VII           grupa - 08, 15, 22, 29 maja                               sala 219

VIII          grupa - 05, 12, 19, 26 czerwca                          sala 219

IX            grupa - 04, 11, 18, 25 września                         sala 219

X             grupa - 05, 12, 19, 26 września                         sala 219

XI            grupa - 02, 09, 16, 23 października                   sala 219

XII           grupa - 03, 10, 17, 24 października                   sala 219

XIII          grupa - 06, 13, 20, 27 listopada                         sala 219

XIV         grupa - 07, 14, 21, 28 listopada                          sala 219

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.     

Liczba miejsc:

ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów:       

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów:

4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą,
                                            w godzinach 09.30 - 13.00

Adresaci warsztatów:

mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

tel.  42 663 37 10 lub 42 291 97 38