Referat Infrastruktury, Rozwoju i Administracji

Wielkość czcionki:

Referat Infrastruktury, Rozwoju i Administracji Prowadzi sprawy z zakresu:

 • inwestycji gminnych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, drogownictwa, oświetlenia ulicznego i pozostałego zakresu inwestycyjnego; 
 • utrzymania dróg i ciągów pieszych;
 • oświetlenia ulicznego; 
 • sprawowania opieki nad cmentarzami wojennymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych;
 • współpracy europejskiej i pozyskiwania pozabudżetowych środków zewnętrznych;
 • promocji Gminy;
 • działań kancelarii urzędu;
 • obsługi administracyjnej urzędu;
 • planowania przestrzennego; 
 • remontów, modernizacji i bieżącej eksploatacji lokali i budynków,   stanowiących mienie komunalne gminy;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Kierownik:

Paweł Majewski pokój nr. 25  tel. 42 277 14 44 wew. 118, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach: 

 • prowadzenia i nadzoru całości spraw należących do zakresu zadań podległej komórki;
 • planowania, organizowania, koordynowania i prowadzenia spraw określonych w zakresie zadań podległego referatu.


Inspektor:

Zofia Bielawska pokój nr 11  tel. 42 277 14 44 wew. 110  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

 • naprawy i konserwacji dróg gminnych;
 • zimowego utrzymaniu dróg gminnych;
 • naprawy mostów i przepustów oraz barierek ochronnych;
 • oznakowania dróg gminnych;
 • ustawiania reklam i tablic informacyjnych na drogach gminnych;
 • wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego;
 • funkcjonowania i konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • sprawowania opieki nad cmentarzami wojennymi.

 Dokumenty do pobrania:

ikona pdf - Wniosek o uzgodnienie projektowanej trasy w pasie drogi gminnej

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej


Podinspektor:

Krzysztof Jacaszek pokój nr 11  tel. 42 277 14 44 wew. 110  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

 • remontów, modernizacji i bieżącej eksploatacji lokali i budynków, stanowiących mienie komunalne gminy;
 • wykonywania przedmiarów robót budowlanych wraz z kosztorysowaniem;
 • ustawiania reklam i tablic informacyjnych na drogach gminnych;
 • prowadzenia spraw z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Gminy;
 • funkcjonowania i konserwacji oświetlenia ulicznego.


 

Inspektor

Grażyna Radwańska pokój nr 3  tel. 42 277 14 44 wew. 113  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

 • prowadzenia prac związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawania wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego;
 • remontów, modernizacji i bieżącej eksploatacji lokali i budynków, stanowiących mienie komunalne gminy;
 • realizowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokumenty do pobrania:

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

ikona pdf - Oświadczenie o sprzedaży/podawaniu napojów alkoholowych

ikona pdf - Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego

ikona pdf - Wniosek o wydanie informacji o rewitalizacji

ikona pdf - Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych


Inspektor:

Monika Nejman pokój nr 24  tel. 42 277 14 44 wew. 125 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jest właściwy w sprawach:

 • redakcji gazety samorządowej Gminniak, w tym: przygotowanie, nadzór i realizacja wydania;
 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Ozorków;
 • współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami w celu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.


 

Inspektor:

Ewelina Rogala pokój nr 24  tel. 42 277 14 44 wew. 125 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Ozorków;
 • współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami w celu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.

 


Sekretariat:

Mariola Starzyńska pokój nr 10   tel. 42 277 14 44  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

 • prowadzenia biura podawczego;
 • przyjmowania interesantów i ich obsługi;
 • udzielania informacji o stanowiskach pracy, w zakresie załatwianych spraw, lokalizacji i numerach kontaktowych.