Artykuły

 
Zespół Szkół w Solcy Wielkiej,
Solca Wielka 58 95 – 035 Ozorków
Dyrektor - Grzegorz Brygier tel. 718-63-24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.solca.edu.pl
 
Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej 
 1. Szkoła najprawdopodobniej powstała w 1889r., jednak brak jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej rozpoczęcie działalności szkoły.
 2. Pierwszy budynek szkoły (w obecnym miejscu) zbudowano w 1904r., była to jedna izba szkolna i jedno mieszkanie nauczycielskie składające się z dwóch izb.
 3. Najstarszy dokument mówiący o istnieniu szkoły znajduje się w Archiwum Państwowym w Płocku– Oddział w Łęczycy - pochodzi z 1928r. Jest to wykaz szkół publicznych w/g stanu na 1 grudnia 1928r. W wykazie tym widnieje zapis: „Solca Wielka – gmina Tkaczew, nauczany język polski, 1 klasa, stopień organizacyjny – 4. Liczba nauczycieli - 1. Ilość uczniów 114 (62 dziew., 52chł.).
 4. Powyższy stan szkoły potwierdza „Spis szkół powszechnych i nauczycieli w okręgu szkolnym Łódzkim w roku szkolnym 1927/28 (Łódź 1928r. str./53). Spis zawiera również nazwiska nauczyciela ... – Stanisława Żemigała.
 5. Najstarszy dokument posiadany przez szkołę: Tygodniowy rozkład zajęć w Publicznej Szkole Powszechnej w Solcy Wielkiej od dnia 8 lutego 1945r. podpisany przez kierownika szkoły Stanisława Michalskiego.
 6. Charakterystyka budynku i działalności szkoły 

Krótki rys historyczny miejscowości Solca Wielka w granicach ziemi łęczyckiej.
- Zapis w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (tom11 s.41 i 42): „Solca Wielka wieś i folwark, powiat łęczycki, gmina Tkaczew, 5 wiorst od Ozorkowa. Posiada kościół parafialny, drewniany”.Z przykrością należy stwierdzić, iż w materiałach powyższych nie ma żadnej wzmianki o istnieniu szkoły. Z przekazów ustnych wiemy, że szkoła najprawdopodobniej powstała w 1889r. Nie posiadamy jednak żadnego dokumentu stwierdzającego rozpoczęcie działalności szkoły w Solcy Wielkiej w tym czasie. W szkole, jak również w Archiwum Państwowym w Płocku – oddział w Łęczycy zachowały się głównie dokumenty z okresu po drugiej wojnie światowej. Najstarszy dokument znajdujący się w archiwum, dotyczący szkoły w Solcy Wielkiej pochodzi z 1928r. Jest to wykaz szkól publicznych wg stanu na 1 grudnia 1928r. W wykazie tym widnieje zapis: „...Solca Wielka – gmina Tkaczew, nauczany język polski, 1 klasa, stopień organizacyjny - 4, liczba nauczycieli – 1. Ilość uczniów 114 (62dziewczynki, 52 chłopcy)”. Pierwszy budynek zbudowano w 1904r. udowa szkoły najprawdopodobniej prowadzona była w tamtym czasie, w którym budowano kościół parafialny. Zbudowany wówczas budynek posiadał jedna izbę szkolną, jedno mieszkanie nauczycielskie składające się z trzech izb. Powyższy stan szkoły potwierdza „Spis szkół powszechnych i nauczycieli w okręgu szkolnym Łódzkim w roku szkolnym 1927/28 (Łódź, 1928r. str.153), z którego dowiadujemy się, że szkoły znajdują się na terenie gminy Tkaczew, poczta Ozorków (stacja kolejowa Ozorków), izb szkolnych 1, mieszkań nauczycielskich 1, izb mieszkalnych 3. Grunt szkolny 0,3ha, grunt w użyciu nauczycieli 2,2ha. Nauczyciel 1 – Żemigała Stanisław.
W roku 1930 była szkołą II stopnia, w której pracowało 3 nauczycieli. 124 uczniów uczyło się w budynku własnym i wynajętym (3 izby po 48m²). Poza Stanisławem Żemigałą pracował również Stanisław B... . Nazwisko trzeciego nauczyciela nieznane.Okres II wojny światowej
We wrześniu 1939r. podczas intensywnych walk nad Bzurą, które toczyły się również na terenie Solcy Wielkiej, Solcy Małej i Wróblewa, w szkole znajdował się szpital polowy.
Była również miejscem kwaterunku wojsk niemieckich.
- 1904-1929 – jedna izba lekcyjna
- 1930r. – jedna izba szkolna w budynku własnego i 3 izby (po 48m²) w budynku wynajętym (124 uczniów, 3 nauczycieli).
- 8 luty 1945r. – szkoła rozpoczyna działalność w budynku własnym (kl. I-IV).
- 1946r. – zajęcia odbywają się w dwóch izbach oddalonych od siebie o 300m. Jedna sala mieści się w budynku własnym, druga w remizie strażackiej (sala widna, obszerna, zaopatrzona w meble) (kl. I-V). Nauczyciele: Stanisław Michalski (kierownik) i p. Kaczmarek.
- 1947/48 – warunki lokalowe jak wyżej. W kl. I-V uczy się 146 dzieci. Dwóch nauczycieli j.w. Religii uczy ksiądz Rogowski Władysław (8godz.)
- 1948/49 - w budynku własnym uczy się 68 uczniów kl. IV-V, w budynku wynajętym uczy się 60 uczniów kl. I-III (nauczyciele uczący: Stanisław Michalski, Adamkiewicz Krystyna, ks. Rogowski Władysław).
- 1949/50 – szkoła sześciooddziałowa – 128 uczniów, 3 nauczycielki i ksiądz (St. Michalski, Wasiak Alicja, Karasiak Krystyna)
Biblioteka szkolna liczy 253 tytuły.
W pomieszczeniach wynajętych brak 15 ławek.
- 1951/52 – 4 nauczycieli, wynajęto 4 izby lekcyjne u gospodarza Józefa Kurpińskiego.
- 1951-53r. – Rozbudowa szkoły. Uzyskano wówczas trzy izby lekcyjne.
- 3.11.1950r. – Powstał ZHP z liczbą 30 członków.
- 1962r. – Szkoła posiada 5 izb lekcyjnych (w tym dwie mieszczące się w starym budynku szkoły z 1904r.).
- styczeń 1962r.- zapadła decyzja 8 klasowej szkoły podstawowej.
Równocześnie podjęto decyzję o remoncie najstarszej części szkoły i rozbudowie, łącznie z nadbudową piętra i budową sali gimnastycznej
- (10.04.1962r. – zakupiono pierwszy telewizor marki „Wawel” z ekranem 21 cal).
- 1962 – 1984 – budynek pozostawał w stanie jak wyżej.
- 1984 – 1987 – remont kapitalny budynku szkoły.
- 1987 – 1988 – szkoła po remoncie. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze mieszczą się 2 izby lekcyjne i świetlica (również z wykorzystaniem na zajęcia lekcyjne), sekretariat, pokój nauczycielski, jadalnia, kuchnia z zapleczem oraz szatnia. Na piętrze mieszczą się cztery izby lekcyjne oraz jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na sklepik uczniowski.
- 1988 – dobudowano łącznik wraz z sala gimnastyczną... W łączniku sali gimnastycznej mieszczą się gabinet dyrektora, oddział przedszkolny, biblioteka, zaplecze sportowe, .... W wyremontowanym budynku szkoły na piętrze znajduje się również mieszkanie dla dyrektora szkoły (kuchnia i 3 pokoje) oraz budynek kotłowni wolnostojącej.
- 1997 – w pomieszczeniu po bibliotece na górnym korytarzu powstaje pierwsza mini pracownia komputerowa.
- 1998 – mieszkanie dyrektora szkoły zaadoptowane dla potrzeb szkoły. W jednym pomieszczeniu powstaje pracownia komputerowa, w pozostałych Oddział Przedszkolny.
- Rok szkolny 1999/2000 – Reforma Szkolnictwa. Zmiana struktury organizacyjnej, powstaje Sześcioklasowa SP. oraz Gimnazjum.
- Rok szkolny 2003/2004 – utworzenie Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej, w skład którego wchodzą: SP. im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej oraz Gimnazjum w Solcy Wielkiej.
- 2005 – Nadanie imienia K.I. Gałczyńskiego Zespołowi Szkół . Uchwała Rady Gminy nr XXX/213/05.7.

 
Nazwiska i imiona kierowników i dyrektorów szkoły od powstania placówki.
 • 1920 – 1939 – Stanisław Żemigała- 1939 (okres wojenny)
 • 1.02.1945 – 31.08.1972 – Michalski Stanisław
 • 1.09.1972 – 31.08.1984 – Henryk Grzyb
 • 1.09.1984 – do chwili obecnej mgr Danuta Kontarska z domu Śnieg
 • 1984 – dyr. SP. w Solcy Wielkiej
 • ...
 • 1.09.2002 – dyr. Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej
 • 1.09.1999 – 31.09.2002 – Sabina Pabiańczyk, dyrektor Gimnazjum
Nazwiska i imiona zastępców dyrektorów szkoły od powstania placówki
 • rok szkolny 1950/51 – p.o. Al. Worchol
 • od 1.09.1987 – 31.01.1988 – mgr Andrzej Kontarski pełnił funkcje dyrektora szkoły w zastępstwie za D. Kontarską (urlop macierzyński)
 • rok szkolny 2002/2003 – mgr Sabina Pabiańczyk, zastępca dyrektora Zespołu Szkół
 • od 1.09.2003 – do chwili obecnej mgr Grzegorz Brygier, zastępca dyrektora ZS w Solcy Wielkiej9. Szkoła kolejno używała nazw:
 • 1928 – Szkoła powszechna w Solcy Wielkiej – gmina Tkaczew
 • 1930 – Szkoła powszechna II –go stopnia
 • od 1945 do 1949 – Publiczna Szkoła Powszechna II –go stopnia lub Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej
 • Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Solcy Wielkiej, gm. Tkaczew, powiat Łęczycki
 • Szkoła Podstawowa pow. Łęczycki (GRN w Solcy od którego nazwa)
 • Zbiorcza Szkoła w Solcy Wielkiej (1984-1987)
 • Zespół Przedszkolno – Szkolny w Parzęczewie (1984-1987)
 • od 27.01.1987 - Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej, Gmina Ozorków
 • od 6.05.1993 do 2002 – SP. im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej
 • od 1.09.1999 – Gimnazjum w Solcy Wielkiej
 • od 1.09.2003 – Zespół Szkół w Solcy Wielkiej ( w skład której wchodzą: SP. im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej, Gimnazjum w Solcy Wielkiej)
 • - Od 1.09.2005 – Zespół Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.
Aktualny stan (placówki) szkoły:
 1. Organ prowadzący – Urząd Gminy w Ozorkowie (od...)
 2. Organ pełniący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Łodzi
 3. W związku z nadaniem imienia Zespołowi Szkół sztandar Szkoły Podstawowej stał się sztandarem Zespołu Szkół.
Szkoła podejmuje działania mające na celu stwarzanie jak najlepszych warunków do pracy i nauki tworząc pozytywny wizerunek szkoły oraz podnosi poziom edukacyjny poprzez:
 • organizację kół przedmiotowych i zainteresowań;
 • naukę języków obcych ( angielskiego i niemieckiego)
 • wykorzystanie komputera w procesie kształcenia ( szkoła posiada dwie pracownie komputerowe),
 • indywidualizację procesu nauczania,
 • pomoc uczniom mającym problemy z nauką
 • promowanie zdrowego stylu życia.
Wyrównywanie szans edukacyjnych odbywa się poprzez:
 • udział w konkursach wiedzy i artystycznych (szkoła posiada liczne sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim)
 • organizowanie imprez szkolnych
 • wyjazdy do kina, teatru,
 • uczenie metodami aktywizującymi,
 • zmotywowanie uczniów i otwarcie drogi do kontynuacji nauki w szkołach średnich. 

źródło: Zespół Szkół w Solcy Wielkiej