akcyza zwrot

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Ozorków, przypominamy, że zbliża się pierwszy termin składania wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                            

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie: 

1 lutego 2023 r. - 28 luty 2023 r.  pokój nr 20

pn, śr, czw. 8.00 - 14.00, wt. 8.00-15.00, pt. 8.00-13.00

 Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument (lub jego kopię) wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych

jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.   Uprzejmie informujemy, że została wprowadzona dodatkowa procedura wydawania ww. dokumentu, tj. forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e PUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 132,00 zł * ilość użytków rolnych (110 litrów x 1 ha x 1,20 – stawka zwrotu) oraz 48,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła (40 litrów x 1 DJP x 1,20 – stawka zwrotu)

Informujemy że wypłata  zwrotu podatku akcyzowego będzie przekazywana wyłącznie w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Formularz informacyjny.pdf)Formularz informacyjny 225 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.pdf)Oświadczenie rolnika 317 kB
Pobierz plik (WNIOSEK aktywny.pdf)Wniosek 968 kB
Pobierz plik (ZESTAWIENIEVAT.pdf)Zestawienie 143 kB