Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy - Gminy Ozorków

Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy - Gminy Ozorków

Zagrożenie ASF

ikona pdf - Afrykański pomór świń - Jak postępować?

Usuwanie azbestu - obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

"Program usuwania azbestu z terenu gminy Ozorków na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2032" - odstąpienie

Wytyczne odnośnie ptasiej grypy

Zniesienie z dniem 6 kwietnia br. zakazu wypuszczania drobiu z pomieszczeń inwentarskich lub zadaszonych wolier. Nowe obowiązki i nakazy dla posiadaczy drobiu.

Zapraszamy na spotkanie

Szanowni Państwo,

jeśli pragniecie na łamach "Gminniaka" poruszyć nurtujący Was temat, serdecznie zapraszamy na spotkania z redaktorem naczelnym miesięcznika

Czytaj więcej: Zapraszamy na spotkanie

OBWIESZCZENIE NR 25/2016 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

OBWIESZCZENIE NR 25/2016 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. na obszarze województwa łódzkiego

Opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty

Urząd Gminy Ozorków informuje, że na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczęto zadanie

Czytaj więcej: Opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty