Informacje o wynikach przetargów


Najem lokalu użytkowego – punktu aptecznego w Solcy Wielkiej 57 – przy ośrodku zdrowia

miejscowość

Solca Wielka 57

lokal / nr działki

Lokal użytkowy – punkt apteczny

nr księgi wieczystej

KW Nr LD1G/00044936/8

powierzchnia

Łączna pow. pomieszczenia na Punkt Apteczny – 64,67 m²

opis

Parter:

Komora przyjęć- pow. 7,58 m²

Klatka schodowa- pow. 4,46 m²

Sala ekspedycyjna 27,03 m²

Piętro:

Korytarz- pow. 5,77 m²

Magazyn leków- pow. 5,04 m²

Pom. socjalne- pow. 8,66 m²

WC pracowników- 2,29 m²

Archiwum- pow. 3,84 m²

MPZP

UZ – tereny usług zdrowia – lokal przeznaczony na punkt apteczny

Forma przetargu

Najem lokalu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Cena wywoławcza

czynszu najmu

8,00 zł za 1 m2 miesięcznie

wadium

100,00 zł

Termin dostarczenia wadium

26.09.2023 r.

Termin przetargu

3.10.2023 r.

link do uchwały/zarządzenia

Link do zarządzenia 1194/2023

kontakt

Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223,

  


miejscowość

Leśmierz, budynek nr 27

lokal / nr działki

Lokal nr 16 / działka nr 20/3

nr księgi wieczystej

LD1G/00049225/6

powierzchnia

Lokal o powierzchni 172,13 m2 wraz z udziałem ułamkowym 17213/112909 z działki gruntu nr 20/3 oraz w częściach wspólnych nieruchomości.

opis

Lokal mieści się na parterze budynku i składa się z 2 sal, sklepu, sieni, pokoju socjalnego, 2 łazienek, sali głównej i kotłowni.

Media – elektryczność (brak licznika, woda(brak przyłącza) i kanalizacja w budynku. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Stan techniczny lokalu wymaga gruntownego remontu, wymiany instalacji, tynków, posadzek i stolarki. Zły stan stropu i pokrycia dachowego (eternit).

MPZP

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej ozn. K14MN/MR.

forma zbycia

Sprzedaż w trybie przetargowym

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

wadium

7 000,00 zł

Termin dostarczenia wadium

20.08.2023 r.

Termin przetargu

24.08.2023 r.

link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 1164/2023

kontakt

Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

les1 | les2 | les3

 

 

 

WYNIKI PRZETARGÓW

 


 

miejscowość

Sokolniki-Las

nr działki

4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5, 4150/7

nr księgi wieczystej

LD1G/00065056/8

powierzchnia

Pow. działek  0,1000 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6 o pow. 0,2365 ha, działka 4150/8 -0,1505 ha    

opis

 

Nieruchomości położone w południowo-zachodniej części Sokolnik-Lasu, na obszarze osady Piaski Wróblewskie, przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działki budowlane, niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie prostokąta
o wymiarach 42m na 23,8m. Działka 4150/5 posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach 43m na średnio 23,3m, spowodowany koniecznością wydzielenia łopatki do zawracania. Działki dłuższym bokiem przylegają do drogi wewnętrznej. Działka 4150/7 – kształt zbliżony do trapezu.

Teren działek porośnięty lasem, grunt piaszczysty. Zabudowa działek wymaga usunięcia części drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg gminny w ul. Piaski Wróblewskie. Wodociąg gminny w drodze wewnętrznej.

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową
i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

 

MPZP

Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN

forma zbycia

Sprzedaż w trybie przetargowym

cena wywoławcza

działek o nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5 – 123 000,00 zł w tym podatek Vat 23%

działka nr 4150/7 – 147 600,00 zł w tym podatek Vat 23%

wadium

działki nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, działka nr 4150/5 – 12 300,00 zł

działka nr 4150/7 – 14 760,00 zł

termin dostarczenia wadium

17.08.2023r.

termin przetargu

22.08.2023  zgodnie z harmonogramem – od godz.  9.00 do 14.00

link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 1161/2023

kontakt

Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

dzialki 1 dzialki 2 dzialka Wroblewskie