Jednostki OSP z terenu Gminy Ozorków

2021 rok

Nazwa OSP

Prezes

Naczelnik

Data powstania

Ilość czł.

Solca Wielka

Tadeusz Majchrzak

Arkadiusz Pietrzak

1925

45

Leśmierz

Sławomir Pigłowski

Michał Latecki

1875

22

Czerchów

Krzysztof Granosik

Karol Bartczak

1946

36

Modlna

Dariusz Stańczyk

Krzysztof Matuszewski

1926

28

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne m.in. Jednostki OSP z terenu Gminy Ozorków. Związek jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji ruchu strażackiego polegającej na niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom, przede wszystkim w zakresie zagrożeń pożarowych, chociażby z uwagi na sprzęt p.poż. , którym dzisiaj dysponują jednostki skupiające strażaków ochotników. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkiej pomocy poszkodowanym nie zamykają pola działania ochotnikom ponieważ jest to organizacja mocno zakorzeniona w lokalnej społeczności. Dlatego podejmuje różne formy pracy kulturalno-oświatowej, pielęgnuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, a nawet promuje działalność artystyczną-sportową w niektórych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu. Działania mające na celu utrzymanie należytego stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Ozorków wymagają zaangażowania dość dużych środków finansowych pochodzących z budżetu gminy. Utrzymanie jednostek OSP pociąga za sobą następujące wydatki: ubezpieczenia pojazdów będących w używaniu przez jednostki OSP; zakup paliwa do pojazdów i motopomp, ubezpieczenia strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków; badania techniczne pojazdów; badania profilaktyczne strażaków; ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym; naprawy i konserwacje sprzętu p.poż. - samochody, motopompy, syreny; remonty strażnic; zakup sprzętu p.poż. (sprzęt gaśniczy, wyposażenie strażaka); zakup mundurów wyjściowych. Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, spoczywa na samorządzie gminnym oraz częściowo na źródłach zewnętrznych. Podjęta działalność jednostek OSP ma również ścisły związek z funkcjonowaniem oddziałów Państwowej Straży Pożarnej koordynującej podejmowane lokalnie działania w zakresie p.poż. Wszystkie jednostki OSP dysponują samochodami bojowymi i naturalnie dbają o wygląd oraz stan techniczny strażnic OSP, gdzie garażują swoje pojazdy. Stałą gotowość do podejmowania akcji ratowniczo-gaśniczych gwarantują właśnie środki finansowe planowane w corocznym budżecie gminy, by nasi druhowie mogli w sposób ciągły, skutecznie - prowadzić działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu p.poż. podnosi stan gotowości bojowej i zwiększa możliwości operacyjne w/w jednostek OSP. Nasi członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek w Solcy Wielkiej, Leśmierzu, Czerchowie i Modlnej wielokrotnie dowiedli, że są do takiej działalności gotowi. Dla wszystkich jednostek w kraju są organizowane Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - sprawdzian gotowości bojowej z wykorzystaniem motopomp pożarniczych P – 05. Za duże zaangażowanie w działaniach związanych z ochroną p.poż. członkom Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jednostkom OSP oraz instytucjom i osobom wspierającym realizację zadań z zakresu p.poż. nadawane są odznaki i wyróżnienia:1. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, HONOROWY MEDAL im. BOLESŁAWA CHOMICZA, MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” w trzech stopniach: złoty, srebrny i brązowy, STRAŻAK WZOROWY, ZA WYSŁUGĘ LAT.

OSP Solca Wielka (KRS) – remiza strażacka (własność gminy Ozorków) wybudowana w roku 1986 – 3 garaże, zaplecze magazynowe, na piętrze sala widowiskowa z zapleczem kuchennym i sanitariatami. OSP Solca Wielka jest jedyną w gminie Ozorków jednostką ochrony przeciwpożarowej działającą w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 1995 roku), z systemem selektywnego wywoływania. Wyposażenie w sprzęt ratowniczy: samochód Ratowniczo-Gaśniczy 4x2” marki IVECO, lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy VW T4, motopompa M8, aparaty oddechowe x 4, sprzęt hydrauliczny LUKAS, piły do drewna i betonu. To wszystko jest chronione za pomocą zainstalowanego systemu alarmowego w części garażowej. Działalność jednostki OSP Solca Wielka to przede wszystkim ochrona ludności i mienia w zakresie pożarnictwa, zagrożeń występujących w ruchu drogowym oraz innych niebezpieczeństw pojawiających się w miejscach publicznych. Duże doświadczenie naszej braci strażackiej i odpowiednie szkolenia pozwalają wykonywać odpowiedzialnie statutowe zadania.

OSP Czerchów (KRS) – remiza strażacka wybudowana w latach 70-tych, ciągle rozbudowywana i udoskonalana – zamontowano nowoczesną bramę garażową otwieraną za pomocą pilota. Strażnica posiada przestronny garaż, dużą świetlicę z zapleczem kuchennym oraz sanitariaty. Na wyposażeniu jednostki OSP Czerchów jest dość przestarzały samochód pożarniczy Star P244L, motopompa M-800. Jest to jednostka niezwykle rozwojowa, ponieważ w jej szeregach znajduje się bardzo dużo młodych strażaków.

OSP Modlna (KRS) – remiza strażacka (własność gminy Ozorków) wybudowana w latach 80-tych, posiadająca jedno duże pomieszczenie garażowe. Obok znajdują się dwie sale tj. duża taneczna oraz mniejsza – konferencyjna. Dość skromna kuchnia i sanitariaty wystarczają na podstawowe potrzeby strażaków oraz na organizowanie niewielkich spotkań. 8 lat temu budynek został gruntownie odnowiony, wymieniono też w remizie okna, przeprowadzono remont dachu. Rok 2020 i 2021 poświęcono na remont garażu, wykonano nową posadzkę i wymieniono stare wrota na nowe - otwierane automatycznie. Na wyposażeniu jednostki OSP Modlna jest następujący sprzęt: samochód osobowy Daewoo Lanos, Jelcz 325/04 po gruntownym remoncie, motopompa M-800.

OSP Leśmierz (KRS) – jednostka jest kontynuatorką ruchu strażackiego, tworzonego na ziemiach polskich - pod zaborami na gruncie rozwijającego się przemysłu cukrowniczego. Straż Ogniowa z Leśmierza rozpoczęła służbę już w drugiej połowie XIX wieku i swą działalnością godnie zapisała się w historii pożarnictwa, głównie na terenach związanych z Leśmierzem. Dzięki sprzyjającym okolicznościom - pod opieką - administratora Władysława Boettichera, u schyłku dziewiętnastego wieku strażacy mieli swoją orkiestrę dętą. Dzisiaj siedzibą jednostki jest strażnica urządzona w budynku należącym do gminy Ozorków, po zlikwidowanej Cukrowni "Leśmierz". Na wyposażeniu jednostki OSP Leśmierz jest samochód pożarniczy marki IVECO UNIC A1SHH038, zakupiony za środki budżetowe gminy Ozorków i motopompa M-800.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6