lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Wróblew – Aktywnie znaczy zdrowo”
Numer umowy Umowa nr 514/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do mini siłowni: orbitrek z krzesłem do wyciskania oraz biegacz wolnostojący. Mini siłownia uatrakcyjni okolicznym mieszkańcom spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 


 

lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,,Świetlicowe rewolucje w Tymienicy”
Numer umowy Umowa nr 519/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań Celem projektu jest zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Tymienicy .
W ramach projektu zostaną zakupione: meble kuchenne, baterie kuchenne, bojler, zlewozmywak dwukomorowy, kuchnia gazowa z butlą, nagrzewnica gazowa, karnisze, firany.

 


 

lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu Aleksandria stawia na integrację!
Numer umowy Umowa nr 512/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań Celem projektu jest zakup wyposażenia dla miejscowości Aleksandra
i wykorzystanie go na użyczonej działce. W ramach projektu zostaną zakupione: namiot/pawilon, zestaw biesiadny – stół, ławki, grill dwukomorowy, warnik do wody, oraz bramka do piłki nożnej.

promuje lodzkie2

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Bezpieczeństwo, ruch i zabawa to u nas podstawa”
Numer umowy 471/RŚ/19
Okres realizacji projektu 01.07.2019-15.11.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 14.100,00 zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 4.100,00zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu miejscowość Małachowice - Kolonia zyskała nowe urządzenia do mini siłowni. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na świeżym powietrzu, odpowiednio dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrową sylwetkę.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 promuje lodzkie2

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Mały park sprawnościowy”
Numer umowy 472/RŚ/19
Okres realizacji projektu 01.07.2019-15.11.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 15.000,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 5.000,00zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu miejscowość Sokolniki – Las  zyskała nowe urządzenia sprawnościowe: drążki, drabinki, uchwyty. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Sokolnik – Lasu będą mogli korzystać z nowo powstałego miejsca rekreacyjnego , który uatrakcyjni spędzanie czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do poprawy ich sprawności fizycznej.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


 promuje lodzkie LOGO

Nazwa programu Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich - dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego
Tytuł projektu „Park w Modlnej – nasze miejsce integracji”
Numer umowy 44/RŚ/17
Okres realizacji projektu 01.07.2017 – 31.10.2017
Beneficjent Gmina Ozorków / Sołectwo Modlna
Całkowita wartość projektu 12000,00 zł
Dofinansowanie 5000,00 zł
Wkład własny 7000,00 zł
Opis działań

W ramach projektu zakupiono dwa urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz  urządzenie rekreacyjne dla dorosłych. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne, bezpieczeństwo użytkowników i gwarancje, zakupiony sprzęt zamontowała specjalistyczna firma. Działania projektowe zostały zrealizowane dzięki wkładowi pracy własnej mieszkańców Sołectwa oraz pomocy Gminy Ozorków. Mieszkańcy Modlnej wspólnie uporządkowali i wyznaczyli teren przeznaczony na montaż urządzeń - część parku została oczyszczona z gałęzi, liści i dokładnie wygrabiona oraz odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pod koniec października, mieszkańcy zorganizowali uroczyste otwarcie, ze słodkim poczęstunkiem oraz zabawami integracyjnymi na zamontowanych urządzeniach.

 


 

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli”

Numer umowy

825/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

25 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład własny

15 000,00 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli został zmodernizowany sufit oraz pomalowane ściany i wymienione schody na scenę. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na estetykę wnętrza i przełoży się na zmniejszenie nakładów na ogrzanie pomieszczenia.  

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Przebudowa studni „abisynki” w miejscowości Leśmierz”

Numer umowy

823/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

22 408,50 zł

Dofinansowanie

8 963,40 zł

Wkład własny

13 445,10 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w miejscowości Leśmierz została wykonana przebudowa studni abisynki, usytuowanej w centrum miejscowości. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy otrzymali alternatywę dostępu do wody na wypadek awarii wodociągu.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Nasza pierwsza świetlica w Borszynie”

Numer umowy

822/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

33 242,76 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład własny

23 242,76 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w miejscowości Borszyn został zamontowany pawilon techniczno-socjalny służący jako świetlica okolicznym mieszkańcom oraz zaproszonym gościom podczas imprez sportowych, kulturalnych i informacyjnych. Pomieszczenie pozwoli na organizację spotkań miejscowego KGW oraz lokalnej społeczności w okresie jesienno-zimowym.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 

 

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

,,W Modlnej stawiamy na zdrowie”

Numer umowy

824/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 338,20 zł

Dofinansowanie

9 870,56 zł

Wkład własny

2 467,64 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu miejscowość Modlna zyskała nowe urządzenia do mini siłowni. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na świeżym powietrzu, odpowiednio dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrową sylwetkę.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Łódzkie na plus

 

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Tytuł projektu ,,Wymiana i renowacja okien w siedzibie Gminy Ozorków przy ul. Wigury 14 w Ozorków, dawnym dworze Scheiblerów”
Numer umowy Umowa nr 61/Z/19
Okres realizacji projektu 13.09.2019r. – 31.12.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 176.543,26
Dofinansowanie 75.000,00zł
Wkład własny 101.543.26
Opis działań Dzięki realizacji projektu poprawi się ogólny wygląd zabytkowego budynku dawnego dworu Scheiblera, a także poprawi się jego funkcjonalność. Wzrośnie dostępność zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne i edukacyjne.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 Rok 2022

SOŁECTWO NA PLUS

Czerchów

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Remont i modernizacja małej sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie”

Numer umowy

Umowa nr 653/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 000,00zł

Dofinansowanie

12 000,00zł

Wkład własny

0,00zł

Opis działań

W ramach projektu przeprowadzono remont małej sali w remizie OSP w Czerchowie w zakresie modernizacji podłogi i ścian wewnętrznych. Remont wykonany został wspólnymi siłami mieszkańców Czerchowa w oparciu o zakupione materiały budowlane.

 


 Helenów

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Remont i modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Helenowie”

Numer umowy

Umowa nr 654/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

16 000,00zł

Dofinansowanie

12 000,00zł

Wkład własny

4 000,00zł

Opis działań

W ramach projektu przeprowadzono remont podłogi polegający na jej wymianie poprzez szlifowanie istniejącej podłogi, jej gruntowanie, a następnie położenie wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem 10-cemntrymentrowym na ścianę.

 


Małachowice

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Folklor – tradycja – dziedzictwo. Sołectwo Małachowice bliżej ludzi”

Numer umowy

Umowa nr 655/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

11 989,99 zł

Dofinansowanie

11 989,99 zł

Wkład własny

0,00zł

Opis działań

Celem zadania było doposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowicach poprzez zakup namiotu do celów wyjazdowych, dużego grilla gazowego oraz dwóch zestawów mebli ogrodowych, na które składają się ławki i stół. 

 


Modlna

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Poprawa jakości życia mieszkańców Sołectwa Modlna poprzez doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej”

Numer umowy

Umowa nr 656/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 748,00 zł

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

748,00zł

Opis działań

Celem projektu było doposażenie budynku OSP w Modlnej poprzez zakup dużej lodówki oraz pilarki spalinowej, które ułatwią działalność zarówno lokalnego KGW oraz strażaków ochotników z Modlnej.   


 INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS

Solca Mała

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”

Tytuł projektu

Świetlica kontenerowa „WŁASNY KĄT”

Numer umowy

Umowa nr 676/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 31.12.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

120 012,60 zł

Dofinansowanie

100 000,00 zł

Wkład własny

20 012,60 zł

Opis działań

Celem projektu był zakup zestawu kontenerowego 2-modułowego z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Solca Mała. Kontener posadowiony został w miejscowości Solca Mała na działce nr 59 na przygotowanej wcześniej powierzchni betonowej. Wokół kontenera posadzono krzewy.

 


Modlna

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

Bezpieczeństwo i lokalna integracja – strażacy i gospodynie z Modlnej na rzecz miejscowej społeczności

Numer umowy

936/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.11.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

13 944,88 zł

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

1 944,88 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu doposażono samochód bojowy marki Jelcz Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej w następujące środki trwałe: nożyce do prętów, rozdzielacz kulowy, 4 szt. pachołków drogowych, 3 szt. tłumic, przedłużacz bębnowy, bosak dielektryczny, 10 szt. węzy tłoczonych oraz kompresor powietrzny, a także kuchnię w remizie OSP w Modlnej, gdzie swoją siedzibę ma KGW w Modlnej w kuchnię gazową oraz zmywarkę.  

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Leśmierz

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

Rozwój tradycji kulinarnych poprzez zakup wyposażenia dla sołectwa w Leśmierzu

Numer umowy

933/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.11.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 000,00 zł

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

0,00 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu doposażono kuchnię w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu w profesjonalny i energooszczędny sprzęt gastronomiczny, tj. patelnię elektryczną oraz zlew ze stali nierdzewnej, a także meble do przechowywania naczyń, które służyć będą członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Leśmierzu.

Dodatkowe informacje: Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Małachowice

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

Pędzle i farby w dłoń! Gospodynie z KGW Małachowice odnawiają swoją siedzibę

Numer umowy

934/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.11.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 000,00 zł

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

0,00 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu zakupiono materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu i modernizacji siedziby KGW w Małachowicach, tj. dwóch sal, korytarza i kuchni. Wszystkie prace zostały wykonane przez społeczność Małachowic

Dodatkowe informacje: Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Solca Wielka

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

Integracja mieszkańców miejscowości Solca Wielka i Pełczyska poprzez zakup i montaż altany ogrodowej przy budynku ochotniczej straży pożarnej w Solcy Wielkiej

Numer umowy

938/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.11.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 000,00 zł

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

0,00 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu zakupiono altanę ogrodową oraz stół, które służyć będą poprawie integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy sołectw Solca Wielka i Pełczyska zyskali nowe, atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu. W altanie w sezonie wiosenno-letnim organizowane będą spotkania towarzysko-kulturalne oraz próby amatorskiego zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, zrzeszającego członkinie KGW Solca Wielka.

Dodatkowe informacje: Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 Sokolniki - Parcela

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli

Numer umowy

937/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.11.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

25 000,00

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

13 000,00

Opis działań

Dzięki realizacji projektu zmodernizowany został sufit w jednej z sal w budynku świetlicy, który służy Kołu Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach-Parceli oraz lokalnej społeczności. Dodatkowo w ramach zadania wykonano izolację ścian, gładzie gipsowe, pomalowano ściany oraz zabezpieczono lamperie lakierem.   

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 Maszkowice

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

Maszkowianki i ich kuchnia marzeń – doposażenie kuchni KGW Maszkowice

Numer umowy

935/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 30.11.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 000,00

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

0,00

Opis działań

Dzięki realizacji projektu świetlica wiejska w Helenowie została doposażona w lodówkę, stół roboczy ze stali nierdzewnej, szafkę do przechowywania naczyń oraz sprzęt małego AGD. Powyższe doposażenie ułatwi maszkowiankom przygotowywanie potraw, a przez lepszą aranżację przestrzeni kuchennej poprawi komfort pracy.

Dodatkowe informacje: Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Cedrowice

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”

Tytuł projektu

Moje miejsce na Ziemi – świetlica dla mieszkańców sołectwa Cedrowice

Numer umowy

260/RR/23

Okres realizacji projektu

01.07.2023 - 31.12.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

100 000,00 zł

Dofinansowanie

100 000,00 zł

Wkład własny

0,00

Opis działań

W ramach projektu zakupiono budynek gospodarczy – pawilon, który będzie pełnił funkcję miejsca integracji międzypokoleniowej lokalnej społeczności oraz siedziby KGW w Cedrowicach.  

Dodatkowe informacje: Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Renowacja zbiorników wodnych 2023 Sokolniki-Las

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”

Tytuł projektu

Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Sokolniki-Las poprzez wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie odmulenia dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenie skarp zbiornika

Numer umowy

979/RR/23

Okres realizacji projektu

03.07.2023 -31.12.2023 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

133 920,00

Dofinansowanie

107 002,08 zł

Wkład własny

26 917,92 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu przeprowadzono prace utrzymaniowe w zakresie odmulenia dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenia jego skarp. Inwestycja poprawiła retencję oraz zdolności zatrzymywania i magazynowania wody. Zredukowano fosforany, jony amonowe, azotany i azotyny, a wykonane prace pomogły w usunięciu nadmiaru mułu i osadów dennych zalegających na dnie zbiornika.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego