Łódzkie na plus

 

Nazwa programu Fundusz Dróg Samorządowych – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Tytuł projektu ,,Remont drogi gminnej nr 120110E Dybówka-Małachowice Kolonia
Numer umowy Umowa nr 47/2019 z dnia 25.06.2019
Okres realizacji projektu 01.04.2019r.-31.07.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 473 435,00 zł
Dofinansowanie 236 717,00 zł
Wkład własny 236 718,00 zł
Opis działań Wykonanie remontu drogi gminnej 120110E Dybówka – Małachowice,
w celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ozorków

 


 

Nazwa programu Fundusz Dróg Samorządowych – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Tytuł projektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120129E w Maszkowicach”
Numer umowy Umowa nr 97/2020 z dnia 05.06.2020
Okres realizacji projektu czerwiec-październik 2020
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 218.639,15 zł
Dofinansowanie 109.117,00 zł
Wkład własny 109.552,15 zł
Opis działań Wykonanie remontu drogi gminnej 120129E w Maszkowicach,
w celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ozorków