Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w placówce swojego banku lub dowolnego, który wdrożył usługę zastrzegania dokumentów także przez osoby, które nie są klientami żadnego banku i zastrzec numery seryjne utraconych dokumentów. Aktualna lista tych banków znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 Zgłaszanie zmian adresowych dla podatników:

Zgłaszanie stałych zmian adresów zameldowania i zamieszkania w celach dostarczania korespondencji decyzji określających wymiar podatków za dany rok podatkowy, należy dokonywać w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Długa 49, 95- 100 Zgierz.

Zgłaszanie czasowych zmian adresów zameldowania i zamieszkania w celach dostarczania korespondencji decyzji określających wymiar podatków za dany rok podatkowy, należy dokonywać w Urzędzie Gminy Ozorków w Wydziale Referatu Finansowego (pok.16), ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

W przypadku opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych z tytułu wykonania przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej, w sytuacji zmiany właścicieli nieruchomości (wynikającej np.: z transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości), zgłoszenie powyższej zmiany następuje poprzez wystąpienie w formie pisemnej do Urzędu Gminy Ozorków właściciela nieruchomości, który wnosił o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, o wygaśnięcie decyzji o zajęciu pasa drogowego. Do pisma należy dołączyć kserokopię aktu notarialnego dokonanej transakcji. W następstwie Urząd Gminy Ozorków wszczyna procedurę postępowania administracyjnego, którego celem jest wydanie decyzji administracyjnej wobec nowego właściciela nieruchomości, nakładającej obowiązek uiszczania opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dokumenty do pobrania:

ikona pdf - Zaświadczenie o zameldowaniu

ikona pdf - Zgłoszenie pobytu stałego

ikona pdf - Zgłoszenie pobytu czasowego

ikona pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

ikona pdf - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

ikona pdf - Wniosek o wpisanie do Rejestru wyborców

ikona pdf - Deklaracja o wpisanie do Rejestru wyborców

ikona pdf - Wniosek o wpisanie do Spisu wyborców

ikona pdf - Zaświadczenie o prawie do głosowania

ikona pdf - Wniosek o wpis/zmianę w CEIDG

ikona pdf - Wniosek o wydanie Dowodu osobistego

ikona pdf - Wniosek o udostępnienie danych adresowych