logo mkidn


 

Nazwa programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju
Tytuł projektu ,,Dajmy świadectwo historii” wykonanie prac remontowych w części kwatery wojennej na cmentarzu w miejscowości Modlna”
Numer umowy 10387/17/FPK/DDK
Okres realizacji projektu 01.06.2017 – 31.08.2017
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 114.560,00zł
Dofinansowanie 75.540,86zł
Wkład własny 39.019,14zł
Opis działań Zadanie polega na odnowieniu 64 nagrobków na cmentarzu w Modlnej, żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w Bitwie nad Bzurą. Prace restauratorskie, obejmują  prace remontowe, związane z demontażem starych zniszczonych przez naturę nagrobków oraz montaż nowych. Odnowienie 64 nagrobków wpłynie na pozytywny wizerunek miejscowości Modlna, która przez kolejne lata będzie tworzyła miejsce świadectwa pochowanych na jej cmentarzu żołnierzy.