logotyp leader

 

Nazwa programu Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tytuł projektu Budowa placu zabaw na terenie działki nr 39/12, obręb 0010 Leśmierz
Numer umowy 00114-6935-UM0510303/17 z dnia 23 października 2017r
Okres realizacji projektu 23.10. 2017r. - 12.2018r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 124 290,11 zł
Dofinansowanie 79 085,00 zł
Wkład własny 45 205,11 zł
Opis działań Na terenie części działki nr 39/12, obręb 0010 w Leśmierzu zaplanowano budowę nowoczesnego placu zabaw, o łącznej powierzchni ok. 1641 m2. Zamontowane zostaną następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy zawierający m.in.: 2 zjeżdżalnie, wieżyczki, pomosty, gry integracyjne;  karuzela obrotowa; bujak sprężynowy; bujak sprężynowy podwójny; bujak sprężynowy poczwórny; tablica edukacyjna oraz  huśtawka potrójna. Dodatkowo teren zostanie doposażony w elementy małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy i  tablice informacyjne. Na terenie placu zabaw zaprojektowano 3 rodzaje nawierzchni o konstrukcji: glinkowo – żwirowej, utwardzonej z kostki dekoracyjnej pod ławkami oraz bezpiecznej EPDM pod zestawem zabawowym i huśtawką potrójną celem amortyzacji upadków w strefach bezpieczeństwa. Pozostała część terenu zostanie utrzymana w stylu parkowym – zregenerowane zostaną istniejące trawniki. Dodatkowo nasadzone będą krzewy maskujące ogrodzenie pomiędzy placem zabaw a przedszkolem. Dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci teren zostanie ogrodzony.

 

logotyp leader

Nazwa programu Poddziałanie 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem PROW 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym dróg”.
Tytuł projektu ,,Budowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego z budową infrastruktury technicznej w Solcy Wielkiej”
Numer umowy 00723-6935-UM0511171/19
Okres realizacji projektu 25.11.2019r. – 31.12.2021r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 583 995,32zł
Dofinansowanie 300 000,00zł
Wkład własny 283 995,32zł
Opis działań Realizacja projektu służy zwiększeniu dostępności mieszkańców gminy i uczniów szkoły do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz zwiększeniu atrakcyjności miejscowości.