• Program przewidziany jest na lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
  • Beneficjent na realizację inwestycji od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie ma 30 miesięcy, a w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania okres ten wynosi 36 miesięcy.
  • Rozliczenie musi nastąpić w ciągu 90 dni od daty zakończenia prac
  • Okres kwalifikowalności kosztów: 6 miesięcy -> tzn. od daty pierwszej faktury, beneficjent ma 6 miesięcy na złożenie wniosku o dofinansowanie, aby był to koszt kwalifikowany