dozynki modlna 2019 01Rolnicy z Parafii p.w. „Bożego Ciała i św. Stanisława Biskupa Męczennika” w Modlnej przeżywali swoje tegoroczne uroczystości dożynkowe w dniu 8 września. W tym roku, dziękczynienie za plony modleńskich żniwiarzy w swojej świątyni było ostatnim spośród wszystkich uroczystości organizowanych w kościołach na terenie gminy Ozorków. Praca tamtejszych rolników została w tym dniu doceniona i bardzo pozytywnie oceniona przez współmieszkańców – parafian, na czele z ks. Proboszczem Piotrem Bratkiem, który mówił o tym w swoim dożynkowym kazaniu. Na doroczne podsumowanie pracy rolników z Parafii Modlna przybyli znakomici goście: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Matuszewski ze swym asystentem Krzysztofem Łebedowskim, kierownictwo Samorządu naszej gminy z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele, radna Powiatowa Katarzyna Łebedowska, dyr. GOK Jarosław Krzyżanowski, radni, sołtysi oraz wielu przyjaciół wspólnoty parafialnej w Modlnej.

Zanim jednak ks. Proboszcz Piotr Bratek odprawił mszę świętą dożynkową, zgromadzeni przed kościołem rolnicy, mieszkańcy i goście zaproszeni wzięli udział w uroczystej procesji wokół modleńskiej świątyni, przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Solcy Wielkiej. Z pieśnią dożynkową w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego z Sokolnik Parceli - przy akompaniamencie instruktora Bogdana Marciniaka, korowód dożynkowy, a wraz z nim płody rolne, bochny chleba i dożynkowe wieńce znalazły zaszczytne miejsce przed ołtarzem kościoła w Modlnej. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao