straz zgierz02Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Zgierzu miały okazję do wielkiego świętowania. W dniu 10 października br. ta zgierska strażacka placówka na czele z Komendantem st. bryg. Pawłem Malinowskim wzbogaciła się o 2 nowe samochody bojowe przeznaczone do – nazwijmy – zadań specjalnych. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy został zabezpieczony dla Zgierza z programu ogólnopolskiego gdzie takie zakupy finansuje się  z funduszy rządowych i unijnych, w tym przypadku z przeznaczeniem na wspomożenie działań na drogach.

Drugi samochód - lekki specjalny zastał zakupiony z funduszu wsparcia PSP, gdzie na ten cel składali się samorządowcy i  służby zaprzyjaźnione. Samochód będzie spełniał funkcję uzupełniającą działania ratownicze jak wymiana ratowników oraz dostarczanie wszelkiego sprzętu i urządzeń niezbędnych podczas prowadzonych akcji. Na okoliczność przekazania samochodów zgierskim funkcjonariuszom PSP przybyli do siedziby Komendy PSP w Zgierzu parlamentarzyści – poseł na Sejm RP Marek Matuszewski i senator Maciej Łuczak i oczywiście Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski. Nie zabrakło również samorządowców z powiatu Zgierskiego, gminę Ozorków reprezentował Wójt Tomasz Komorowski. Zaproszono także przedstawicieli jednostek OSP z terenu naszego powiatu w związku z dofinansowaniem działań strażaków ochotników ze środków MSWiA. Odpowiednie promesy z wyznaczoną kwotą na sfinansowanie określonych celów otrzymali przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Solcy Wielkiej, Leśmierzu i Czerchowie. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao   

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Zgierzu miały okazję do wielkiego świętowania. W dniu 10 października br. ta zgierska strażacka placówka na czele z Komendantem st. bryg. Pawłem Malinowskim wzbogaciła się o 2 nowe samochody bojowe przeznaczone do – nazwijmy – zadań specjalnych. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy został zabezpieczony dla Zgierza z programu ogólnopolskiego gdzie takie zakupy finansuje się z funduszy rządowych i unijnych, w tym przypadku z przeznaczeniem na wspomożenie działań na drogach. Drugi samochód - lekki specjalny zastał zakupiony z funduszu wsparcia PSP, gdzie na ten cel składali się samorządowcy i  służby zaprzyjaźnione. Samochód będzie spełniał funkcję uzupełniającą działania ratownicze jak wymiana ratowników oraz dostarczanie wszelkiego sprzętu i urządzeń niezbędnych podczas prowadzonych akcji. Na okoliczność przekazania samochodów zgierskim funkcjonariuszom PSP przybyli do siedziby Komendy PSP w Zgierzu parlamentarzyści – poseł na Sejm RP Marek Matuszewski i senator Maciej Łuczak i oczywiście Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski. Nie zabrakło również samorządowców z powiatu Zgierskiego, gminę Ozorków reprezentował Wójt Tomasz Komorowski. Zaproszono także przedstawicieli jednostek OSP z terenu naszego powiatu w związku z dofinansowaniem działań strażaków ochotników ze środków MSWiA. Odpowiednie promesy z wyznaczoną kwotą na sfinansowanie określonych celów otrzymali przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Solcy Wielkiej, Leśmierzu i Czerchowie. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao