edu20Dzień Edukacji Narodowej - 2019 - świętowano w gminie Ozorków w poniedziałek 14 października.  Z tej okazji każda Szkoła Podstawowa – w Modlnej, Leśmierzu i Solcy Wielkiej zorganizowała stosowną uroczystość dla swoich pracowników – obecnych  i emerytowanych. Dość liczna grupa pracowników  naszej gminnej Oświaty obchodzi swoje święto w miejscu swej pracy, a więc w poszczególnych  placówkach, gdzie najlepiej się czują i – nazwijmy – w komfortowych warunkach - przeżywają doroczny DZIEŃ  NAUCZYCIELA.

Święto pracowników oświaty obecnie nie odbywa się przy obecności całej szkolnej społeczności lecz łączy się je ze ślubowaniem i pasowaniem  na ucznia klas pierwszych. Zaproszone delegacje z klas starszych oraz najmłodsi uczniowie wraz ze swymi rodzicami to dość szeroka publiczność w takim właśnie dniu poświęconym pracownikom  Oświaty. Podejmowane formy wdzięczności wobec swych wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników uczniowie prezentowali w każdej ze szkół i były to bardzo miłe zachowania w postaci podziękowań, kwiatów i uścisków, co nauczyciele odbierali z wielką radością. Naturalnie, obecni byli zaproszeni goście tj. władze samorządowe, kapłani, emerytowani nauczyciele, zaprzyjaźnione osoby współpracujące ze szkołami. Samorząd gminy Ozorków reprezentowano następująco: Wójt Tomasz Komorowski udał z nagrodami do Szkoły Podstawowe w Leśmierzu, gdzie wyróżnił: dyr. SP Leśmierz Tomasza Wojtkiewicza, dyr. Gminnego Przedszkola w Leśmierzu Annę Pruchniewską i nauczyciela W-F SP Leśmierz Piotra Śliwińskiego. Z-ca Wójta Marian Lemański odwiedził Modlną i tam w imieniu Wójta Gminy Ozorków nagrodził nauczycielkę SP Modlna Justynę Pawlak. Skarbnik gminy Małgorzata Domańska przebywała w Solcy Wielkiej i przypadło Jej w imieniu Wójta Gminy Ozorków wyróżnić Z-cę dyr. SP Solca Wielka Dorotę Rzepkowską. Również sami dyrektorzy z trzech wymienionych placówek wyróżnili wielu pracowników Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pozostałych pracowników za systematyczną pracę dla swojej Szkoły. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao