Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ozorków oraz obsługę  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Modlnej świadczy firma:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 (poprzednia nazwa Toensmeier Centrum Sp. z o.o.).
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpady komunalne są zagospodarowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku 99-314 Krzyżanów. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania są zagospodarowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Frankach, Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Modlnej.
PSZOK w Modlnej świadczy usługi 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, dni świątecznych i niedziel), w godzinach: poniedziałek – środa 7:00 – 12:00 i piątek – sobota12:00 –17:00.


W Punkcie przyjmowane są następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) przeterminowane leki,
5) chemikalia i in.,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, w tym w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, roboty kuchenne, sprzęt RTV, np. telewizory, komputery, tablety, drukarki, żyrandole, lampy;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym w szczególności: meble ogrodowe, meble domowe, np. stoły, krzesła, szafy, sofy, łóżka wersalki, fotele, materace, itp., zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe np. miski, wiadra, wanienki, doniczki, zużyte wyposażenia wnętrz, np. dywany, chodniki, wykładziny, kołdry,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 50 kg na osobę na rok z nieruchomości zamieszkałych, w ilości 200 kg na rok z nieruchomości niezamieszkałych, w tym działki letniskowe,
UWAGA! Odbiorowi podlegają tylko odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót i remontów.
10) zużyte opony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, w tym w szczególności: opony od samochodów osobowych, rowerów i wózków dziecięcych itp.,
11) opakowania wielomateriałowe, np. kartony po sokach, mleku,
12) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych w tym, gałęzie.
PONADTO:
 PRZETERMINOWANE LEKI:
zbierane są również w wyznaczonych punktach aptecznych na terenie gminy
 BATERIE:
zbierane są również w wyznaczonych punktach na terenie gminy, takich jak: szkoły, Gminny Ośrodek Kultury itp.
 MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ZUŻYTE OPONY: (np. wersalki, fotele, meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony)
zbierane są również poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 razy w roku
 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW I ODPADÓW ZIELONYCH: (np. obierki, skoszona trawa, przycięte gałęzie, liście)
zbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w miejscu ich wytworzenia w workach brązowych; zebrane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w kompostownikach przydomowych.