oplatek201935Przedświąteczne - bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dla seniorów Anno Domini 2019 zaplanowano na 20 grudnia w Leśmierzu. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne – będące w wielu przypadkach podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystają z przyjemnością z tej szacownej formy podejmowania seniorów przez Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Proboszcz Parafii pw. Opieki św. Józefa w Leśmierzu ks. Paweł Pełka przyjął na siebie miły obowiązek duchowego gospodarza uroczystości i oczywiście odprawił w intencji zaproszonych seniorów mszę świętą w miejscowym kościele. Bożonarodzeniowy okres skutecznie mobilizuje zaproszonych seniorów do wspólnych przeżyć, co widać było  po zgromadzonych w świątyni osobach. Po odprawionej mszy św., a więc - okolicznościowym kazaniu, komunii świętej i błogosławieństwie, głos zabrał Wójt Tomasz Komorowski dziękując ks. Proboszczowi Pawłowi Pełce  za odprawienie mszy świętej. Wójt wręczył kapłanowi kwiaty wraz z upominkiem, natomiast wszystkim seniorom złożył świąteczne życzenia. Na dalszą część uroczystości tj. wspólny świąteczny opłatek zaproszono seniorów do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 

Przedświąteczne - bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dla seniorów Anno Domini 2019 zaplanowano na 20 grudnia w Leśmierzu. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne – będące w wielu przypadkach podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystają z przyjemnością z tej szacownej formy podejmowania seniorów przez Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Proboszcz Parafii pw. Opieki św. Józefa w Leśmierzu ks. Paweł Pełka przyjął na siebie miły obowiązek duchowego gospodarza uroczystości i oczywiście odprawił w intencji zaproszonych seniorów mszę świętą w miejscowym kościele. Bożonarodzeniowy okres skutecznie mobilizuje zaproszonych seniorów do wspólnych przeżyć, co widać było  po zgromadzonych w świątyni osobach. Po odprawionej mszy św., a więc - okolicznościowym kazaniu, komunii świętej i błogosławieństwie, głos zabrał Wójt Tomasz Komorowski dziękując ks. Proboszczowi Pawłowi Pełce za odprawienie mszy świętej. Wójt wręczył kapłanowi kwiaty wraz z upominkiem, natomiast wszystkim seniorom złożył świąteczne życzenia. Na dalszą część uroczystości tj. wspólny świąteczny opłatek zaproszono seniorów do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao