IMG 2288 (2)Rozrywkowy wieczorek z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w sobotę 7 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Na zaproszenie Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego do lokalu GOK-u przybyły panie, dla których zapewne obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiet” mają swoje znaczenie i chętnie korzystają z proponowanych na tę okoliczność form uroczystości. Oficjalne rozpoczęcie spotkania odbyło się z udziałem naszych samorządowców z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele oraz dyrektorem GOK Leśmierz Jarosławem Krzyżanowskim.

Dyrektor powitał wszystkie uczestniczki uroczystości, w tym gości zaproszonych w osobach: Wójta Tomasza Komorowskiego z małżonką, Z-cę Wójta Mariana Lemańskiego z małżonką, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szcześniaka, Sekretarza Gminy Ozorków Małgorzatę Tomczak, członka Zarządu Powiatu Zgierskiego Katarzynę Łebedowską, przewodniczące KGW z terenu gminy oraz wszystkie pozostałe przedstawicielki płci pięknej. Wiązankę kwiatów od dyrektora otrzymała księgowa GOK Wioletta Lemańska. Następnie, swoje życzenia dla zgromadzonych pań przekazał w swym wystąpieniu Wójt Tomasz Komorowski, który nie omieszkał przypomnieć o nieocenionym znaczeniu kobiet w życiu mężczyzny, nazywając Je „ósmym cudem świata”. Symboliczną wiązankę kwiatów Wójt Komorowski wręczył Pani Sekretarz Małgorzacie Tomczak. Przewodniczący Waldemar Szcześniak swoją wypowiedź rozpoczął od podziękowań skierowanych do wszystkich kobiet za Ich obecność w naszym życiu, a okolicznościowe życzenia przekazał w imieniu własnym oraz męskiej części Rady Gminy Ozorków. Po wszystkich życzeniach, na scenę zaproszono doskonały muzyczny talent – wspaniałego, śpiewającego gitarzystę Bartłomieja Grzanka. To dość znany już w Polsce wokalista (np. z programów „The Voice of Poland", „Mam Talent”)  i jednocześnie autor tekstów oraz kompozytor. Na scenie GOK-u w Leśmierzu prezentował swój własny artystyczny dorobek oraz wykonywał utwory – innych autorów – polskich i zagranicznych, dedykowane oczywiście naszym paniom z okazji Ich święta. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao