Opublikowana 19 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa.
Nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub przenoszenie ww. wirusa przez systemy kanalizacyjne, ścieki.