W związku z utrzymującym się okresem bez opadów i możliwością wystąpienia suszy, w kontekście zaobserwowanego ekstremalnie dużego zużycia wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody, w trosce o byt naszych odbiorców zwracamy się z apelem o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W szczególności apel ten kierujemy do mieszkańców miejscowości Sokolniki-Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, zaopatrujących się w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las. Prosimy o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania trawników, ogródków, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, ponieważ tylko takie ograniczenie zużycia może zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.