W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem na terenie Gminy Ozorków apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny!!!

To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią i wsparciem. Przy czym, nie należy ulegać panice, ale konieczne jest wykonanie każdego działania, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Pamiętajmy że ograniczanie lub wręcz unikanie bezpośrednich kontaktów z innymi obcymi osobami jest w tym momencie główną zasadą bezpieczeństwa. Wspomagać nas w tym mają dodatkowe zalecane bezpieczeństwa jak obowiązkowe zakrywanie ust i nosa
w miejscach publicznych, zachowanie bezpiecznej odległość (2m) od drugiej osoby, czy też częste mycie rąk wodą z mydłem. Miejmy tę świadomość że żaden z tych elementów nie zapewnia nam bezpieczeństwa a jedynie pomaga je nieco zwiększyć w sytuacjach kiedy musimy poruszać się w przestrzeni publicznej.

Niech nie zmyli Was poczucie ze jesteśmy bezpieczni zakładając maskę i rękawiczki!!! W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcam do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. W razie podejrzenia zarażeniem COVID-19 proszę o kontakt z odpowiednimi służbami tj. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu tel. 42714-03-30 / 601-260-229 lub przypadku nasilenia objawów z Pogotowiem Ratunkowym 999 lub 112. Jeżeli to możliwe, proszę o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych.                                

Pamiętajmy, że nasze zdrowie, a także zdrowie naszych najbliższych jest najważniejsze. Jakiekolwiek ignorowanie obowiązujących zakazów to nie tylko lekceważenie obecnego zagrożenia wobec siebie ale narażanie innych na ryzyko poważnej utraty zdrowia lub śmierci.

Wójt Gminy Ozorków