FLORIAN 28Międzynarodowy Dzień Strażaka przypadający na 4 maja, od wielu lat mobilizuje mieszkańców oraz samych druhów ochotników do podejmowania różnych form wdzięczności za dotychczasową strażacką służbę i trwanie w gotowości niesienia pomocy bliźnim. Naturalnie, społeczność lokalna ma za co dziękować, bo przecież to wielkie oddanie, wysiłek i niezbędna odpowiedzialność podczas  prowadzonych  działań w zakresie ochrony p.poż. Druhowie strażacy natomiast skupiają swe myśli wokół swego patrona św. Floriana – nieugiętego męczennika, który miał odwagę w czasach rzymskich położyć swe życie na ołtarzu wiary chrześcijańskiej.

Taka postawa niezwykle odpowiada druhom ratownikom, dla których odwaga i zdecydowanie są nieodzowne w strażackim działaniu. Z oczywistych względów tegoroczne świętowanie naszych strażaków ochotników na okoliczność św. Floriana przebiegało – w porównaniu z latami minionymi – nad wyraz skromnie i z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z obowiązku przestrzegania wprowadzonych w Polsce środków ostrożności przed skutkami niepożądanego kontaktu z koronawirusem. Delegacje wszystkich naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pomaszerowały do swoich świątyń, gdzie księża Proboszczowie odprawiali w intencji rodzin strażackich msze święte. Jako pierwsza – w dniu 2 maja świętowała jednostka OSP w Leśmierzu, gdzie mszę świętą odprawił dla druhów strażaków ks. Paweł Pełka. Również w tym dniu swoje święto obchodzili strażacy z jednostki OSP Solca Wielka, a mszę św. w  miejscowym kościele odprawił ks. Andrzej  Borczyk.  W dniu 3 maja swoją uroczystość obchodzili członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Czerchowa i z Modlnej, dla których mszę św. w modleńskiej świątyni sprawował ks. Piotr Bratek. Strażackie uroczystości zaszczycili swą obecnością nasi gminni oficjele -  Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie dh Władysław Sobolewski. Wszyscy kapłani w prowadzonych modlitwach akcentowali znaczenie niezwykłej postaci - patrona wszystkich  strażaków św. Floriana jako wzór do naśladowania, w tym dla członków strażackich organizacji. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao