SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 25 maja br. Urząd Gminy Ozorków jest udostępniony do bezpośredniej obsługi Klientów.

Klienci mogą wejść do Urzędu pojedynczo w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W celu zachowania bezpieczeństwa, w głównym korytarzu Urzędu wyznaczone jest miejsce do przyjmowania klientów.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Ozorków, Klientów, a także Pracowników Urzędu Gminy Ozorków, zwracamy się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie w dotychczasowy sposób tj. telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pośrednictwem korespondencji pocztowej.
Jednocześnie informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Ozorków jest czynna dla klientów, jednak preferujemy dokonywanie wpłat podatków, opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz wpłat na rachunek bankowy gminy.
Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski