sesja 13Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski posiada 100% poparcia wśród radnych swojej gminy. 25 czerwca br. w Sali GOK odbyła się Sesja Rady Gminy Ozorków, na której najważniejszym tematem było podsumowanie roku 2019 z punktu widzenia pracy gminnego Samorządu, na czele z Wójtem Tomaszem Komorowskim. Po debacie na raportem o stanie gminy radni udzielili Wójtowi wotum zaufania, a następnie zatwierdzili w drodze uchwały sprawozdania - z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

W konsekwencji przeprowadzonej oceny pracy naszego Samorządu – udzielono jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 

sesja_01
sesja_02
sesja_03
sesja_04
sesja_05
sesja_06
sesja_07
sesja_08
sesja_09
sesja_10
sesja_11
sesja_12
sesja_13
sesja_14
sesja_15
sesja_16
sesja_17
sesja_18
sesja_19
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19