solca 128 lipca br. na nowym boisku szkolnym w Solcy Wielkiej Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczał „Granty sołeckie województwa łódzkiego” - uzyskane według własnych projektów zainteresowanych sołectw i służące poprawie warunków życia mieszkańców. Lokalne pomysły trzech sołectw z terenu gminy Ozorków opiewające na kwoty 10 tys. zł będą realizowane już niebawem. Pan Marszałek wręczał granty następująco: sołectwo Wróblew – odbierał sołtys Krzysztof Kaźmierczak, sołectwo Aleksandria – odbierała sołtys Zofia Różycka, sołectwo Tymienica – odbierał były sołtys Stanisław Malanowski. Naturalnie, Marszałek Schreiber przemawiał do zgromadzonych na boisku mieszkańców i zapewnił wszystkich, iż samorząd naszego województwa żyje sprawami mieszkańców i wspiera zadania samorządów terytorialnych, czego przykładem może być właśnie ten piękny obiekt sportowy w Solcy Wielkiej.

Gospodarz naszej gminy Wójt Tomasz Komorowski wraz z obecnymi samorządowcami uczestniczyli w symbolicznym przecięciu wstęgi związanym z zakończeniem budowy nowego szkolnego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą. Uroczyście tego dokonali: Marszałek Grzegorz Schreiber, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Alicja Antczak - w towarzystwie  posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego. /Szersza relacja w Gminniaku/.Pao