hel bezgranicWe wtorek 16 czerwca 2020 r. Prezes Stowarzyszenia „Helenów Bez Granic” – Pan Łukasz Olborski oraz Skarbnik Stowarzyszenia Pan Bogdan Matusiak podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej oraz budowa miejsca infrastruktury rekreacyjnej w Helenowie na działce nr 39” na łączną kwotę 87 898,00 zł.
W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie następujących elementów robót:


1. Utwardzenie terenu kostką brukową, betonową, w obrzeżach trawnikowych o łącznej powierzchni chodnika 220 m2 oraz długości krawężników 176 mb.
2. Rozbudowa placu zabaw o 3 nowe urządzenia tj. huśtawka bocianie gniazdo, karuzela potrójna, pajęczyna wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.
3. Budowa siłowni zewnętrznej składającej się z 3 urządzeń tj. biegacz, twister, narciarz.
4. Budowa ogrodzenia o długości 149 mb. wraz z bramą oraz furtką.
5. Montaż oświetlenia terenu za pomocą 2 szt. lamp solarnych.
Zakończenie robót planowane jest na koniec sierpnia br.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach naboru nr 2/2019 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym dróg, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

prowpolcentrum

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej oraz budowa miejsca
infrastruktury rekreacyjnej w Helenowie na działce nr 39” współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

2020
IMG
IMG202
istniejacy
RysNr1_1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5