11 L 19102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę nie mogła być obchodzona na wzór lat minionych z powodu epidemii koronawirusa, a więc zgodnie z zaleceniami osób kierujących polskim państwem, w tym uprawnionych służb do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, należało wykazać możliwą wstrzemięźliwość w podejmowaniu wszelkiej publicznej aktywności w tym względzie. Oczywiście, wielu mieszkańców przeżywało zapewne ten dzień w sposób uroczysty i patriotyczny lecz nie w takiej formie, by tę rocznicową liczbę 102 można było kojarzyć z powiedzeniem, że świętowanie rocznicy 11 listopada przebiegało na sto dwa. Trzeba się z tym pogodzić mając świadomość, że odnosi się to do uczestnictwa mieszkańców we wspólnym przeżywaniu narodowej historii, które niezwykle mobilizuje Polaków do patriotycznych zachowań i nie ma chyba współcześnie sobie równych. W każdym czasie najwyższą wartością dla narodu jest niepodległa Ojczyzna, ale  nasza niepodległość wywalczona w roku 1918 wskrzesiła Polakom swoje państwo po 123 i więcej - latach niewoli.

W jak ciężkim stanie był wówczas jednoczący się kraj świadczy jednomyślne powierzenie sterów państwa brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu, mimo nawet, że przez okres kilkunastu miesięcy przed datą 11 listopada 1918 r. „sławny naczelnik odradzającego się państwa polskiego” był więziony w Magdeburgu za nieposłuszeństwo cesarzowi niemieckiemu. Józef Piłsudski wspomagany przez wielu zacnych patriotów zdołał ustrzec niepodległą lecz słabą jeszcze Ojczyznę przed kolejną zagładą. W ten sposób zyskał szacunek i uznanie Polaków, które trwają do dziś i objawiają się ogólnonarodowym świętowaniem z Jego nazwiskiem na pierwszym planie.
    Zarówno u nas i w całej Polsce kolejne rocznicę Odzyskania Niepodległości są przeżywane w sposób uroczysty i podniosły z udziałem większości mieszkańców. W roku bieżącym też było u nas patriotycznie choć skromnie i na pewno przy mniejszej frekwencji niż dotychczas. Największe uroczystości patriotyczne w gminie Ozorków miały miejsce w świątyniach parafialnych, gdzie zostały odprawione msze święte w intencji Ojczyzny. W kościele pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej tegoroczne obchody odzyskania niepodległości odbywały się z udziałem władz samorządowych gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem Komorowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Szcześniakiem na czele. Akcentami patriotycznymi rozpoczęto jak i zakończono mszę św. za Ojczyznę, którą odprawił ks. Proboszcz Piotr Bratek i poprowadził patriotyczne modlitwy w intencji naszego państwa oraz ludzi sprawujących władzę. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao