opalanki21Grant w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała Gmina Ozorków na przebudowę drogi gminnej nr 120123E w Opalankach. Dzięki pozyskanym środkom przebudowanych zostanie 1400 mb nawierzchni.
- Korzystający z drogi wiedzą, że posiada ona nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie. Ponieważ droga stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców Opalanek, których większość to przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej, postanowiliśmy ubiegać się o dotację na przeprowadzenie prac. Przebudowana droga będzie doskonałym połączeniem z miastem Ozorków oraz sąsiednimi miejscowościami o charakterze usługowo-handlowym, co ważne droga znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.


Przebudowa drogi wpłynie na ogólną poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, przyczyni się do ograniczenia emisji spalin do powietrza i hałasu do środowiska, a także zwiększy atrakcyjność tego terenu pod względem mieszkaniowym i inwestycyjnym. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu jezdni oraz wykonaniu oczyszczenia przydrożnych rowów, inwestycja zapobiegnie zalewaniu pobliskich pól uprawnych podczas obfitych opadów deszczu. Przebudowa drogi wpłynie także na skrócenie czasu dotarcia służb ratunkowych do np. akcji gaśniczo-ratowniczych podczas wystąpienia pożarów, zdarzeń drogowych czy skutków zmian pogodowych.
- W imieniu swoim oraz mieszkańców pragnę podziękować Posłowi na Sejm RP Panu Markowi Matuszewskiemu za pomoc Gminie Ozorków w pozyskaniu pół miliona złotych na przebudowę drogi w Opalankach. W styczniu w biurze poselskim rozmawialiśmy z Panem posłem o rozwoju naszej Gminy, w tym o potrzebach inwestycyjnych. Pan poseł zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by środki rządowe trafiły także do naszej gminy, a dziś mogę mieszkańcom Opalanek powiedzieć, że przystępujemy do modernizacji drogi – dodaje wójt Tomasz Komorowski.
Koszt zadania szacowany jest na ponad 775 000,00 zł. O przebiegu prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

Opalanki 21