2 listopada, Urząd Gminy Ozorków odwiedził poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, który na ręce Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego przekazał symboliczne promesy środków przyznanych w rządowym programie Polski Ład. To świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy, szczególnie, że dotowane inwestycje wymagały szybkiego podjęcia prac.
Gmina Ozorków w wyniku I naboru otrzymała dofinansowanie na dwa zadania: rozbudowa stacji uzdatniania wody Sokolniki-Las w kwocie 475 000,00 zł oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśmierz wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej (4 275 000,00 zł).


- Rozbudowa SUW w Sokolnikach-Lesie będzie miała na celu zwiększenie wydajności podawanej wody dla mieszkańców, szczególnie w okresie letnim, podczas którego zwiększony jest pobór wody z uwagi na letniskowo-wypoczynkowy charakter miejscowości. W ramach zadania zbudowany zostanie dodatkowy zbiornik wody czystej do magazynowania wody pitnej oraz montaż zestawu pompowego – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.
Inwestycja w Leśmierzu, która stanowić będzie I etap gospodarki ściekowej Leśmierza, związana będzie z powstaniem nowego obiektu (obecna oczyszczalnia, pochodząca z lat 70. ubiegłego wieku, jest technologicznie przestarzała) wyposażonego w efektywne urządzenia gwarantujące właściwe parametry odprowadzanych ścieków. Zadanie obejmować będzie przebudowę i modernizację całego ciągu technologicznego oczyszczalni oraz wybudowanie odcinka kanału zbiorczego o długości 400 m.b.


- Cieszymy się, że nasza gmina znalazła się w gronie grantobiorców. Przed nami wiele pracy związanej z przeprowadzeniem postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców. W budżecie Gminy musimy także zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację zadań. Planujemy, że rozbudowa stacji uzdatniania wody zakończy się w ciągu 12 miesięcy od podpisania z wykonawcą umowy, a realizacja inwestycji w Leśmierzu zajmie 24 miesiące. W imieniu mieszkańców gminy Ozorków serdecznie dziękuję Panu posłowi Markowi Matuszewskiemu, który zawsze jest blisko naszych gminnych spraw i jest ich skutecznym orędownikiem. Mam nadzieję, że nasza współpraca zarówno teraz, jak i w przyszłości będzie owocować kolejnymi inwestycjami na rzecz i dla dobra mieszkańców – dodaje wójt Tomasz Komorowski.