7 listopada br. w kościele pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej ks. Proboszcz Piotr Bratek odprawił uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Wśród wielu obecnych mieszkańców na tę doroczą mszę świętą stawili się przedstawiciele gminnego samorządu – Wójt Tomasz Komorowski ze swym Z-cą Marianem Lemańskim, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szcześniak oraz radne Anna Sowińska i Dominika Wiktorowska. Powiat Zgierski reprezentowała członek Zarządu Katarzyna Łebedowska. Miejscową Oświatę reprezentował dyr. SP Modlna Rafał Nowak z nauczycielami i uczniami. Ze strony gminnej kultury swą obecność zaznaczył dyr. Jarosław Krzyżanowski z paniami zrzeszonymi w KGW.

Przybyła też do Modlnej Orkiestra Dęta OSP Solca Wielka, która doskonale uświetniła cały przebieg uroczystości. Po patriotycznym kazaniu ks. Bratka i komuni świętej, wszyscy mieszkańcy zgromadzeni w świątyni i nasi samorządowcy z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele przemieścili się przed tablicę przytwierdzoną na murze modleńskiego kościoła upamiętniającą działania 1 Szwadronu Legionów Polskich w Modlnej i Sokolnikach pod dowództwem rotmistrza Władysława Beliny-Prażmowskiego. Wójt Tomasz Komorowski nawiązał w swym przemówieniu właśnie do tej bohaterskiej postaci z czasów I wojny światowej, będącej jedną z wielu pięknych przykładów walki o powrót Rzeczypospolitej na mapę Europy po 123 latach niewoli. Tę szczególną pamięć o patriotycznych postawach walczących Polaków, władze naszej gminy oraz przybyłe delegacje uczciły składając wiązanki kwiatów przed historyczną tablicą. Na zakończenie, odśpiewano hymn Polski przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Solcy Wielkiej. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao