Wzorem lat minionych, druhny z ozorkowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego tj. członkinie drużyny harcerskiej „Wędrowcy” ze Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej już 15 grudnia br. przybyły do Urzędu Gminy Ozorków ze „światełkiem pokoju”. Świąteczna akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju tuż przed Świętami Bożego Narodzenia nigdy nie pomija władz samorządowych gminy Ozorków. Również tym razem w gabinecie Wójta Tomasza Komorowskiego harcerki odczytały świąteczne przesłanie i przekazały Wójtowi Komorowskiemu - dla wszystkich mieszkańców gminy Ozorków - wieczny ogień z Groty Betlejemskiej – symbol pokoju i pojednania między ludźmi. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao