Zgodnie z informacją podaną podczas IV Łódzkiego Forum Energetycznego na stronie www.pgedystrybucja.pl dostępna jest już do pobrania aplikacja służąca poprawie komunikacji z Odbiorcami, a dotyczącej: aktywacji newslettera, zgłoszeń przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii oświetlenia ulicznego, pozyskania informacji o stanie sieci: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/aplikacja-991-assistant.