Dziś, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, na zaproszenie Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty odbyło się spotkanie z włodarzami Miasta Zgierza, Miasta Ozorkowa, Gminy Zgierz i Gminy Ozorków, dotyczące publicznej komunikacji autobusowej na linii Ozorków – Zgierz.

Doceniając zaangażowanie samorządów gminnych w utrzymanie połączenia autobusowego po wycofaniu się z jego organizacji i współfinansowania przez Miasto Łódź a równocześnie, dostrzegając potrzeby mieszkańców powiatu zgierskiego, którym zależy na zwiększeniu liczby kursów autobusu na trasie Ozorków – Zgierz, wypracowano dziś wspólne stanowisko, wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom.

Zarząd Powiatu Zgierskiego zamierza pozytywnie rozpatrzyć wniosek samorządów o dofinansowanie linii 10. Kwestia ta będzie jutro przedmiotem obrad Zarządu Powiatu Zgierskiego, a następnie Rady Powiatu Zgierskiego – na najbliższej sesji.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter roboczy i służyło z jednej strony poznaniu przez Powiat Zgierski kosztów finansowania linii nr 10 przez samorządy gminne i potrzeb w zakresie jej dofinansowania, a z drugiej – wypracowaniu stanowiska wspólnego, które publikujemy poniżej:

Stanowisko wspólne samorządów: Powiatowego w Zgierzu, Miasta Zgierza, Gminy Zgierz, Miasta Ozorkowa i Gminy Ozorków, z dnia 02.02.2022r. dotyczące publicznej komunikacji autobusowej na linii Ozorków – Zgierz

Strony wspólnie dostrzegają potrzebę utrzymania połączenia autobusowego na trasie Ozorków – Zgierz, doceniając dotychczasowe działania podjęte w tej sprawie przez samorządy gminne, po wycofaniu się Miasta Łódź z organizacji, a tym samym współfinansowania linii autobusowej Z-46. Z dniem 1 lutego, zlikwidowaną linię Z-46 zastąpiło połączenie autobusowe zgierskiej linii nr 10, współfinansowane przez samorządy gminne, które zawarły w tej sprawie porozumienie, powierzając organizację linii 10 Miastu Zgierz. W porozumieniu tym wypracowano istotny dla mieszkańców warunek Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego, obowiązującego na całej trasie przejazdu linii 6, 61 i 10, dającego możliwość przejazdu całej trasy na jednym bilecie WBŁZ a także uprawniającego do przesiadania się z linii 6, 61 i 10 na inne linie komunikacji miejskiej na terenie miast Łodzi i Zgierza do 60 minut od momentu skasowania biletu, bądź z innych linii na linie 6, 61 i 10 do 60 minut od momentu skasowania biletu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, formułowanym głównie w postaci wniosków o zwiększenie liczby kursów autobusu na trasie Ozorków – Zgierz, Zarząd Powiatu Zgierskiego zamierza pozytywnie rozpatrzyć wniosek samorządów o dofinansowanie linii 10.

W dniu jutrzejszym, tj. 03.02.2022r. kwestia udzielenia powyższej pomocy finansowej przez Powiat Zgierski, będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu Zgierskiego następnie w dni 25 lutego 2022r., przedmiotem obrad Rady Powiatu Zgierskiego Następujące po tej decyzji, konieczne zmiany w rozkładach jazdy będą miały miejsce od dnia 1 marca 2022r.

źródło: https://www.powiat.zgierz.pl/

1. Rozszerzenie biletu okresowego WBŁZ o linię 10
(trasa: Ozorków-Zgierz-Łódź)
• Cena MIGAWKI - normalna 191,00 zł {30 dni), ulgowa 95,50 zł {30 dni)
• Cena biletu jednorazowego - normalny 6,00 zł, ulgowy 3,00 zł

Bilet Hybrydowy WBŁZ, obowiązuje na całej trasie przejazdu linii 6, 61 i 1 O traktuje się jako przejazd całej trasy na jednym bilecie WBŁZ lub upoważnia do przesiadania się z linii 6, 61, 10 na inne linie komunikacji miejskiej na terenie miast Łodzi i Zgierza do 60 min od momentu skasowania, bądź z innych linii na linie 6, 61 i 1 O do 60 min od momentu skasowania. 

2. Nowy bilet okresowy - STREFA IV
(trasa: Ozorków-Zgierz)
• Cena MIGAWKI -98,00 zł {30 dni), ulgowa 49,00 zł {30 dni)
• Cena nowego biletu jednorazowego - normalny 4,80 zł, ulgowy 2,40 zł

3. Bilet zgierski .
(obowiązujący na terenie miasta Ozorków)
• Cena MIGAWKI (na jedną linię)- 64,00 zł (30 dni), ulgowa 32,00 zł (30 dni)
• Cena biletu jednorazowego - normalny 2,60 zł, ulgowy 1,30 zł

Informacja:

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 7
Tel.: 42 716-21-49
Fax: 42 716-96-29
Godziny pracy:
Dni robocze oprócz wtorków: 8.00-16.00
Wtorki: 9.00-17.00
Kasa czynna: Dni robocze oprócz wtorków: 8.00-15.00
Wtorki: 9.00-16.00
Przyjęcia: Interesanci w sprawie przejazdu bez ważnego biletu przyjmowani są wyłącznie we wtorki, w godzinach: 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00

  - Rozkład - Przystanki Gmina Ozorków

  - Rozkład - Przystanki Miasto Ozorków