Informujemy, że w ramach programów priorytetowych dla osób fizycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie od 7.02.2022r. do 31.03.2022r. (lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel) trwa nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej pod adresem: www.wfosigw.lodz.pl, w zakładce : Dla beneficjentów – Programy priorytetowe – Osoby fizyczne – Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Telefon: 42 207 14 80.

Gmina Ozorków zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości posiadających zmagazynowane na terenie swoich posesji wyroby zawierające azbest np. zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) o pisemne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Ozorków, pokój nr 5, w terminie do 31 marca 2022r.
Po tym terminie, w zależności od liczby wniosków i zainteresowania, podjęta zostanie decyzja o złożeniu przez Gminę wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowany będzie wyłącznie w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Druk wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 5, tel. 42 277 14 44 wew. 120.