Wójt Gminy Ozorków zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom - osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie gminy Ozorków - za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym współzawodnictwie sportowym w roku 2021. Do składania wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ozorków, ustanowionych Uchwałą Nr L/439/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017 r. są uprawnieni: organizacje sportowe, trenerzy, Komisja Społeczna Rady Gminy Ozorków. Zasady i tryb przyznawania nagród lub wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik do w/w uchwały. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnie11 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków (ul. Wigury 14, pokój nr 9) do 15 marca 2022r. włącznie.

Ozorków, dn. 10.02.2022r.