W dniu dzisiejszym przez teren Gminy Ozorków przeszła wichura, której skutki dało się odczuć w wielu miejscowościach. Spowodowała ona znaczne uszkodzenia budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i inwentarskich. Uszkodzenie linii energetycznych spowodowało, że wiele miejscowości pozostaje bez prądu. Powalone drzewa utrudniły przejazd wielu naszym mieszkańcom.
Trwają intensywne prace wszystkich służb w celu przywrócenia przejezdności dróg, wyeliminowania uszkodzeń oraz zabezpieczenia mienia mieszkańców.
Do zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Ozorków uszkodzonych budynków od dnia jutrzejszego udawać się będzie komisja powołana zarządzeniem Wójta, której zadaniem będzie oszacowanie powstałych szkód.
Wiele zgłoszeń dotarło do nas dzięki informacji uzyskanej od Państwowej Straży Pożarnej.
Osoby, które do tej pory nie zgłosiły uszkodzenia budynku proszone są o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Ozorków.
Na podstawie zgłoszeń i ocenie komisji zostaną podjęte działania pomocowe.