WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków dla Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na rok 2022” z dniem 17.02.2022 r. wstrzymuje nabór wniosków.