Informacja w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ozorków na okres 3 lat. 

Gmina Ozorków informuje, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2020r. poz. 2028) Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZT.70.333.2021/5 z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ozorków na okres 3 lat, wchodzi w życie z dniem 5 marca 2022r. i obowiązuje w następujących okresach i wysokościach:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

i stawek opłat

W okresie

od 05.03.2022r.

do 04.03.2023r.

W okresie

od 05.03.2023r. do 04.03.2024r.

W okresie

od 05.03.2024r. do 04.03.2025r.

1

Grupa 1

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

w Leśmierzu

 

Cena w zł/m3

 

10,00

 

10,00

 

10,00

2

Grupa 2

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

w Skromnicy

 

Cena w zł/m3

 

5,50

 

5,50

 

5,50

3

Grupa 3

Odprowadzanie ścieków

w Śliwnikach i Wróblewie

 

Cena w zł/m3

 

9,70

 

9,70

 

9,70

4

Grupa 4

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

w Sokolnikach-Parceli

 

Cena w zł/m3

 

13,45

 

13,45

 

13,45

5

Grupa 5

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

w Pełczyskach

 

Cena w zł/m3

 

12,61

 

12,61

 

12,61