Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków

prosi mieszkańców gminy Ozorków, którzy po dniu 24 lutego 2022 r.

przyjęli w swoich domach uchodźców z Ukrainy,

o zgłaszanie tych osób do ewidencji uchodźców,

celem udzielenia ewentualnej pomocy.

Dane prosimy przekazywać pod numerem telefonu 42 277 14 51 w godzinach pracy Ośrodka