Gmina Ozorków otrzyma ponad 300 000,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej. Zrealizowanie projektu poprawi funkcjonowanie istniejącego Punktu i dostosuje do potrzeb prawidłowej jego obsługi.

IMG_20220406_104622
IMG_20220406_104657
IMG_20220406_104743
IMG_20220406_105921
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

- Przyznane środki pozwolą na uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, których produkcja z roku na rok wzrasta. Dzięki zaplanowanej inwestycji zapewniona zostanie właściwa infrastruktura do zagospodarowania odpadów, zwiększenie poziomu selektywnego ich zbierania, zmniejszenie ilości odpadów skierowanych do składowania, a także wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji odpadów problemowych, m.in. niebezpiecznych, budowlanych, wielkogabarytowych, zużytych opon, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.

– Dodatkowym aspektem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz walka z powstającymi na terenie gminy dzikimi wysypiskami – dodaje.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane roboty budowlane polegające na położeniu nawierzchni z kostki brukowej, montażu nowego ogrodzenia przybramowego, bram i szlabanów elektrycznych, powstanie nowy kontener socjalny i magazynowy oraz zakupiona zostanie waga wjazdowa, niezbędna do określania i kontrolowania ilości przyjmowanych odpadów. Zadanie obejmie także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym zewnętrznej  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej, a także instalacji elektrycznej polegającej na oświetleniu terenu, założeniu wewnętrznej linii zasilającej oraz rozdzielni elektrycznej.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wyniesie 443 812,99 zł, w tym 306 274,55 zł – kwota dofinansowania. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy Ozorków. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2022 roku.

/Red./