Rodzice/opiekunowie prawni dzieci oraz uczniowie szkoły średnich, którzy w listopadzie 2021 roku złożyli oświadczenia będące podstawą do złożenia przez Gminę Ozorków wniosku w Konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR proszeni są o pilne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Ozorków (95-035 Ozorków, ul. Wigury 14) w celu podania danych osobowych niezbędnych do przygotowania umów przekazania sprzętu komputerowego.
Prosimy o przyniesienie ze sobą odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/ odpisu postanowienia Sądu Rejonowego (w przypadku opiekunów prawnych), których kserokopia stanowić będzie załącznik do ww. umowy.
Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty: osoba do kontaktu – pan Hubert Pisera, tel. 42 277 14 44 wew. 125. Poniżej zamieszczamy godziny pracy Urzędu:
- poniedziałek: 8.00-16.00
- wtorek: 8.00-17.00
- środa: 8.00-16.00
- czwartek: 8.00-16.00
- piątek: 8.00-15.00.