Gmina Ozorków czyni wszelkie starania, by dystrybucję węgla rozpocząć jak najszybciej. Zbierane są informację dotyczące zapotrzebowania na węgiel, wyjaśniane wątpliwości natury formalno-prawnej oraz kwestie związane z obsługą finansową. Niezbędne dokumenty są przygotowywane tak, by możliwie jak najbardziej ułatwić procedurę składania wniosków  i zakupu węgla przez mieszkańców. W dniu 4 listopada 2022 r. Gmina Ozorków zgłosiła swój udział w dystrybucji węgla, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej wymaganą prawem informację.

Po przeprowadzonych rozmowach posiadamy deklaracje ze strony właścicieli składów węglowych o podjęciu współpracy z Gminą Ozorków w zakresie sprzedaży węgla mieszkańcom.

W wyniku decyzji rządowych dostawcą węgla dla Gmina Ozorków będzie Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach. W dniu 16 listopada 2022 r. otrzymaliśmy ofertę od w/w spółki. Aktualnie Gmina Ozorków czeka na podpisanie umowy.

 Pragniemy zapewnić, że po zawarciu stosownej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A  z siedzibą w Katowicach niezwłocznie przekażemy niezbędne informacje i zostanie uruchomiona dystrybucja opału na terenie naszej gminy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że system  ten obarczony jest ryzykiem i licznymi niedogodnościami. Zarówno mieszkańcy jak i samorząd po raz pierwszy bowiem stają przed tego typu kryzysowym wyzwaniem .