Pytanie do uczniów! Ile razy słyszeliście powiedzenie: Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz? Pewnie wielokrotnie. Niestety nie wszyscy posiadają równe szanse edukacyjne. Jednak nie oznacza to, że osoby z mniejszych miejscowości czy o niższym statusie społecznym muszą być skazane na gorsze stopnie, bo od czego są stypendia mające na celu wyrównanie tych różnic? Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę poszczególnych programów stypendialnych. Warto zapoznać się z ich programem oraz warunkami rekrutacji, szczególnie, że niektóre już trwają, a czas na aplikowanie w nich niedługo minie. Pamiętajcie – Sky is the limit!

Program stypendialno-rozwojowy „Klasa” Fundacji BNP Paribas

„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego.

Do tej pory z programu skorzystało 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce. Obecnie stypendyści mogą wybrać 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie.

 1. rekrutacja do programu potrwa od 16 stycznia do 16 kwietnia 2023 roku.

Co oferuje „Klasa”?

Stypendium obejmuje:

 • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
 • stypendium finansowe na I roku studiów,
 • udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych,
 • wsparcie działań wolontariackich,
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Kto może wziąć udział w programie?

Kryteria przyjęcia:

 • dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
 • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
 • motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami wolontariackimi,
 • dochód nieprzekraczający 1 700 zł na osobę w rodzinie,
 • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Fundacji. Tam też znajdują się wszystkie aktualne informacje.

Rekrutacja potrwa od 16 stycznia do 16 kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji BNP Paribas.

Kontakt

Fundacja BNP Paribas
ul. Marcina Kasprzaka 2
02-211 Warszawa
tel. 22 56 21 902
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bnpparibas.pl/fundacja

***

Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 2023

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku Fundacja obejmie pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski.

Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich.
Będąc studentem NIE można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.

Gdy uczeń staje się stypendystą, pomoc Fundacji towarzyszy mu przez kolejne etapy kształcenia, aż do ukończenia studiów pod warunkiem, że spełnia on określone kryteria regulaminowe.

Jak zostać stypendystą?

Aby aplikować o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, należy:

 1. zgłosić się do diecezjalnego księdza koordynatora
 2. wypełnić wniosek w internecie
 3. wydrukować wniosek i wraz z załącznikami wysłać do księdza koordynatora

Podstawowe kryteria stanowią:

 1. minimalna średnia ocen szkolnych (zarówno na półrocze jak i koniec roku szkolnego):
  • 4,8 dla gimnazjalisty i ucznia szkoły podstawowej;
  • 4,5 dla licealisty;
  • 4,0 dla studenta, który kontynuuje pobyt w Fundacji.
 2. pochodzenia z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców);
 3. trudna sytuacja finansowa (regulamin definiuje ją jako wartość wysokości 0,7 kwoty najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku poprzedzającym składanie wniosku);
 4. szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie;
 5. pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.

Harmonogram

Dla osób, które w poprzednim roku szkolnym/akademickim otrzymywały stypendium:

 • od 15 czerwca – możliwość wypełniania przez stypendystów wniosków na nowy rok szkolny/akademicki;
 • 8 lipca – termin wysłania wniosków do Księży Koordynatorów przez uczniów (absolwenci szkoły podstawowej mają ten okres wydłużony do czasu otrzymania decyzji o przyjęciu do szkoły średniej);
 • 10 sierpnia – termin przesłania wniosków do Księży Koordynatorów przez maturzystów;
 • 7 października – termin przesłania wniosków do Biura Fundacji przez studentów.

Nowe przyznania

Kandydaci do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy, przyjmowani są od grudnia 2022 do końca kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania limitu miejsc w danej diecezji. Szczegółowe daty składania wniosków ustala koordynator diecezjalny.

Kontakt

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 22 530 48 28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://dzielo.pl/

***

Stypendia Rotary Club 2023

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin, Klubem Rotary Warszawa-Józefów, Warszawskim Klubem Rotariańskim, Rotary Club Stargard i Rotary Białystok oraz ze wsparciem Fundacji im. Piotra Kotowskiego rusza z nową edycją programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia! Od 15 stycznia do 28 lutego 2023 roku trwa nabór wniosków, w tym roku pula stypendialna wynosi ponad 20.000 zł!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży.

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo Polskie lub posiadają miejsce zamieszkania w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
  do dnia 01 stycznia 2023 r. nie ukończyły lat 18;
 • prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
 • prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).

O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:

 • zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
 • osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.

Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 15 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU

Pierwszy etap Programu wymaga złożenia wniosku poprzez stronę stypendiumrotary.pl, w którym podane zostaną:

 • dane identyfikacyjne kandydata, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail;
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
 • zgłoszenie uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium;
 • akceptacja treści niniejszego regulaminu.

Regulamin programu stypendialnego edycja 2023 do pobrania na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: rotary.org.pl

Kontakt

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin, Rotary Club Warszawa Konstancin, Klub Rotary Warszawa-Józefów, Warszawski Klub Rotariański, Rotary Club Stargard i Rotary Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2023

24 stycznia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2023 roku.

Nabór wniosków trwać będzie do 17 lutego 2023 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:

 • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, lub
 • przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Uwaga: W związku z remontem parteru siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 do budynku można wchodzić przez sąsiedni biurowiec stojący przy al. Piłsudskiego 12. Pod tym adresem, na parterze, znajduje się tymczasowo także Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego WŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: www.lodzkie.pl

Kontakt

Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 30 00

***

Stypendia Sportowe Województwa Łódzkiego 2023

Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 2 stycznia 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla zawodników i nagród dla trenerów za wyniki sportowe uzyskane w roku 2022.

Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Edukacji
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Termin składania wniosków upływa 3 lutego 2023 r.

o złożeniu wniosku w terminie decyduje data stempla pocztowego.

W załączeniu regulamin oraz wnioski do pobrania.

UWAGA

W przypadku gdy we wniosku o przyznanie nagrody dla trenera pojawia się imię i nazwisko zawodnika, należy wypełnić dwie klauzule informacyjne.

Informacje pochodzą ze strony: www.lodzkie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Sportu i Turystyki
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 30 00

***

Program stypendialny HORYZONTY

Rusza rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic w całej Polsce. 

Program skierowany jest do młodych ludzi z aspiracjami, którym trudno byłoby je realizować bez wsparcia, także finansowego. Organizatorzy zapraszają ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

Kryteria formalne

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też:

 • kończyć w tym roku szkołę podstawowa,
 • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
 • planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacja EFC,
 • do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Co w ramach stypendium?
Program Stypendialny Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic w całej Polsce. Fundacja EFC już od 12 lat daje im możliwość nauki w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach. Od 2016 roku robi to w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

EFC towarzyszy Stypendystom i Stypendystkom w odkrywaniu mocnych stron, nabieraniu pewności siebie, w realizacji pasji – czyli w odnajdywaniu najlepszej dla siebie drogi. Praca przebiega metodą tutoringu. Stypendyści nigdy nie są sami – mogą liczyć na wsparcie Koordynatora czy Koordynatorki w mieście nauki, jak również fundacyjnych psycholożek i rówieśników. Przygoda z programem trwa kilka lat, daje niesamowitą satysfakcję i otwiera nowe możliwości.

 • Stypendium Horyzonty przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.
 • Program pokrywa koszty mieszkania i wyżywienia w bursie oraz biletów komunikacji miejskiej.
 • Program wspiera finansowo rozwój zainteresowań i pasji.
 • Znajomość języków obcych jest ważna – dlatego Program finansuje naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
 • W ramach programu stypendialnego organizowane są i finansowane wakacje i ferie, podczas których stypendyści uczą się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie i przede wszystkim dobrze bawią!
 • Program pomaga odnaleźć się w mieście nauki i nowej szkole, towarzyszy i otacza opieką.
 • Koleżanki i koledzy, doświadczona i zaangażowana kadra oraz fundacyjne psycholożki – zawsze można liczyć na ich pomoc i wsparcie.

Jak aplikować?
Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełnia go kandydat lub kandydatka do stypendium razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.
Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się w Regulaminie programu stypendialnego.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem lub Koordynatorką regionalną, albo z biurem Fundacji EFC:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 696 647 175

Informacje pochodzą ze strony: efc.edu.pl

Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków