Wójt Gminy Ozorków informuje, że na podstawie danych opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
w okresie od  maja do lipca 2023 roku na obszarze gminy Ozorków stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

W związku z powyższym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023 poz. 1350) rolnik ma możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat
w gospodarstwie rolnym.

Nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza. Jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat przez komisję w gospodarstwach gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji  bądź kalkulacji strat w gospodarstwach gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30.

Jak złożyć elektroniczny eWniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą w 2023 r.

Należy zalogować się za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign 

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie rolnym, rolnik powinien dokonać następujących czynności:

  1. Zalogować się za pomocą publicznej aplikacji „ Zgłoś szkodę rolniczą”  do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą. https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
  2. Złożyć wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
    w Urzędzie Gminy Ozorków ul. Wigury 14, w pokoju nr 4 lub 5.
  3. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach
    w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku).

Druk wniosku dostępny jest na stronie urzędu gminy www.ug-ozorkow.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, w pokoju numer 4 lub 5, tel. 42 277-14-44  wew. 120.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_poniesionych_szkodach 2023.xls)Oświadczenie 45 kB
Pobierz plik (RODO.pdf)Przetwarzanie danych osobowych 126 kB
Pobierz plik (Wniosek-susza-2023.xls)Wniosek-susza-2023.xls 59 kB