Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 10e ust. 1, art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr LXXIV/527/23 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Ozorków informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024 - 2032.
Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024 - 2032 (Strategia) oraz umożliwienia mieszkańcom gminy, partnerom społecznym i gospodarczym, sąsiednim gminom i ich związkom oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 29.01.2024 r. do dnia 08.03.2024 r.


Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w następujących formach:
1.
w formie pisemnej poprzez:
formularz zgłaszania uwag - udostępniony zostanie:
• w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy w Ozorkowie https://www.ug-ozorkow.pl/
• w Urzędzie Gminy w Ozorkowie – Sekretariat.
Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać:
• na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• pocztą na adres: Urząd Gminy Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków
• dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Ozorków przy ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków
2.
w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań/dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
06.02.2024 r. w godzinach 12:00 – 17:00 w Urzędzie Gminy Ozorków - DYŻUR KONSULTACYJNY
20.02.2024 r. w godzinach 12:00 – 17:00 w Urzędzie Gminy Ozorków - DYŻUR KONSULTACYJNY
05.03.2024 r. w godzinach 12:00 – 17:00 w Urzędzie Gminy Ozorków - DYŻUR KONSULTACYJNY
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ozorków na lata 2024-2032 w okresie konsultacji dostępny będzie:
▪ w serwisie internetowym Urzędu Gminy Ozorków https://www.ug-ozorkow.pl/
▪ w Urzędzie Gminy Ozorków w godzinach pracy urzędu (pok. Nr 9/Sekretariat).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (SRGO_formularz_zglaszania_uwag.pdf)Formularz zgłaszania uwag 198 kB
Pobierz plik (SRGO_info_o konsultacji społeczych.pdf)Informacja 216 kB
Pobierz plik (Strategia_Rozwoju_Gminy_Ozorków.pdf)Strategia Rozwoju Gminy 1183 kB